REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Solidne wzmocnienie skarpy pod klasztorem Franciszkanów. Inwestycja za 5 mln zł (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Najprawdopodobniej już w lipcu ruszą prace budowlane na zboczu pod klasztorem oo. Franciszkanów w Sanoku. Inwestcycja za 5 mln zł będzie polegać między innymi na wykonaniu 4 linii murów oporowych kotwionych do podłoża nośnego za pomocą kotew gruntowych oraz 2 palisad żelbetowych, posadowionych na palach fundamentowych.

Z urzędu miasta otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące osuwiska pod klasztorem oo. Franciszkanów w Sanoku. Dowiadujemy się z nich między innymi o tym, kiedy najprawdopodobniej ruszą prace budowlane, na czym będą polegały, jaka jest wartość zadania i z jakich środków zostanie ono zrealizowane:

Karta rejestracyjna osuwiska została wykonana w maju 2016 r. W grudniu 2016 r. Gmina Miasta Sanoka wystąpiła o opinię do wojewódzkiego zespołu, powołanego przez Wojewodę Podkarpackiego, nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Otrzymano pozytywną opinię i na jej podstawie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej i dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.

14.06.2019 r. gmina utworzyła oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu osuwiska. Otrzymano 3 oferty, trwa procedura polegająca na badaniu otrzymanych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Prace rozpoczną się po wybraniu wykonawcy oraz podpisaniu umowy na roboty budowlane. Najprawdopodobniej roboty ruszą w lipcu 2019 r.

Prace budowlane będą polegały na budowie konstrukcji zabezpieczającej osuwisko. Nad ulicą Podgórze zostaną wykonane 4 linie murów oporowych kotwionych do podłoża nośnego za pomocą kotew gruntowych oraz 2 palisady żelbetowe, posadowione na palach fundamentowych. Między murami oporowymi a palisadami zostaną wykonane belki żelbetowe stężające całą konstrukcję. Na powierzchni terenu zostanie położona geokrata, która z czasem zostanie zazieleniona. Nad Schodami Franciszkańskimi teren zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie kotw gruntowych i również na powierzchni zostanie ułożona geokrata.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 11.10.2019 r.

Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 4 480 000,00zł netto.

Gmina Miasta Sanoka otrzymała promesę od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego i zadanie polegające na zabezpieczeniu osuwiska zostanie dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kolejne pęknięcia na murach klasztoru Franciszkanów. Skarpa „pracuje” (ZDJĘCIA)

źródło: Red., Urząd Miasta Sanoka

21-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)