REKLAMA
REKLAMA

SESJA: Ocena finansów szpitala. Sprawozdania komendantów policji i straży pożarnej

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj o godzinie 17:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się X sesja Rady Powiatu Sanockiego. W porządku obrad miedzy innymi ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala, a także sprawozdania z działalności sanockiej komendy policji i straży pożarnej. Publikujemy porządek obrad.

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia że w dniu 30 lipca 2019r. o godz.1700 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się X Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za rok 2018.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2018 roku oraz główne kierunki pracy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
9. Ocena stanu sanitarno-higienicznego Powiatu Sanockiego za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 350.000 zł)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 115.653 zł)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 20.000 zł)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 4.262.500 zł)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 255.685 zł)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 1.637.577 zł)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 49.000 zł)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 649 zł)
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej oraz powołania nowego przedstawiciela Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019-2039.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku / archiwum Esanok.pl

30-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)