REKLAMA
REKLAMA

Droga Sanok-Zagórz do kapitalnego remontu! Znamy wykonawcę (FOTO)

SANOK / ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km (od km 3+150 do km 7+428). MPDiM zadeklarowało zrealizowanie wszystkich prac za 28 685 778,51 zł z terminem wykonania zamówienia do 32 miesięcy od daty podpisania umowy i z okresem gwarancji: 60 miesięcy.

Podpisanie umowy będzie możliwe od 7 lutego br., jeżeli od wyboru nie wpłynie odwołanie
Odcinek ten zostanie wzmocniony do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś

Pozostałe oferty:

1. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Rejon Budowy Drógi Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku za kwotę 52 965 768,00 zł
2. STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 32 759 344,63 zł
3. Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. Partner – PBI WMB Sp. z o.o. za kwotę 39 437 501,02 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

To już kolejna inwestycja w naszym powiecie realizowana ze środków centralnych. Bardzo się z tego powodu cieszę. Generalny remont ul. Krakowskiej, obwodnica Sanoka, a teraz przebudowa drogi Sanok-Zagórz to inwestycje infrastrukturalne strategiczne dla Sanoka i całego regionu – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

 • rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84,
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.,
 • budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323,
 • budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245,
 • przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji
 • przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
 • opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

źródło: Red., GDDKiA Oddział w Rzeszowie

28-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)