REKLAMA
REKLAMA

Droga Sanok-Zagórz do kapitalnego remontu! Znamy wykonawcę (FOTO)

SANOK / ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km (od km 3+150 do km 7+428). MPDiM zadeklarowało zrealizowanie wszystkich prac za 28 685 778,51 zł z terminem wykonania zamówienia do 32 miesięcy od daty podpisania umowy i z okresem gwarancji: 60 miesięcy.

Podpisanie umowy będzie możliwe od 7 lutego br., jeżeli od wyboru nie wpłynie odwołanie
Odcinek ten zostanie wzmocniony do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś

Pozostałe oferty:

1. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Rejon Budowy Drógi Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku za kwotę 52 965 768,00 zł
2. STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 32 759 344,63 zł
3. Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. Partner – PBI WMB Sp. z o.o. za kwotę 39 437 501,02 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

To już kolejna inwestycja w naszym powiecie realizowana ze środków centralnych. Bardzo się z tego powodu cieszę. Generalny remont ul. Krakowskiej, obwodnica Sanoka, a teraz przebudowa drogi Sanok-Zagórz to inwestycje infrastrukturalne strategiczne dla Sanoka i całego regionu – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

 • rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84,
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.,
 • budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323,
 • budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245,
 • przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji
 • przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
 • opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

źródło: Red., GDDKiA Oddział w Rzeszowie

28-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)