REKLAMA
REKLAMA

DYREKTOR BANKU: Sytuacja się uspokaja. Klienci mają pełny dostęp do swoich rachunków (WYWIAD)

SANOK / PODKARPACIE. Klienci PBSu wciąż odwiedzają kasy banku, ale pod placówkami nie ma już tłumów i dużych kolejek. Sytuacja uspokaja się. O tym co już za nami oraz o planach na najbliższe dni i tygodnie rozmawiamy z Edytą Glajcar, Prezes Zarządu Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna, czyli banku pomostowego, który uczestniczy w restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

 

Tomasz Sokołowski, Esanok.pl: Jakie były najważniejsze przesłanki dla przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku?

Edyta Glajcar, Prezes Zarządu Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna: Właściwym do odpowiedzi na to pytanie jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wyjaśniam jednak, że decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku podjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ponieważ zostały spełnione trzy warunki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust.7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. O tym w szczegółach możecie Państwo przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie BFG. Przypomnę te trzy ustawowe warunki:

– Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku był zagrożony upadłością,
– Nie było możliwe, aby działania nadzorcze lub własne działania PBS pozwoliły we właściwym czasie usunąć to zagrożenie,
– Podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS oceniono jako konieczne w interesie publicznym.

Skutki przymusowej restrukturyzacji dla Klientów są łagodniejsze niż w przypadku innych form jakie organy nadzoru mogą lub muszą w takiej sytuacji, w jakiej stanął PBS podjąć.

T.S.: Jakie gwarancje daje BFG i nowy podmiot prowadzący placówkę, czyli Bank Nowy BFG? Proszę o wskazanie gwarancji dla klientów indywidualnych, ale również dla pozostałych klientów, którzy posiadali rachunki w PBS.

E.G.: Środki w Banku Nowym BFG S.A. są gwarantowane ustawowo na niezmiennych zasadach czyli równowartość w złotych 100 tys. euro. Bank Nowy BFG SA jest spółką akcyjną, której jedynym właścicielem, akcjonariuszem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja gwarantująca depozyty w systemie bankowym w Polsce. Jesteśmy bankiem specjalistycznym – instytucją pomostową, dodatkowo wzmocnioną wiarygodnością naszego akcjonariusza.

T.S.: Jak przebiegały pierwsze dni po uruchomieniu procesu restrukturyzacji i pierwsze godziny po wznowieniu działalności banku?

E.G.: Od piątku zaangażowani pracownicy Banku razem z pracownikami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wykonywali prace techniczne, informatyczne związane z przeniesieniem działalności PBS do Banku Nowego BFG. Z tego powodu na okres do wtorku ogłoszono przerwę techniczną. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Centrali Banku, którzy z poświęceniem, również w godzinach nocnych pracowali, aby jak najwcześniej uruchomić Klientom dostęp do swoich rachunków. Jeszcze w poniedziałek dokonane zostały rozliczenia międzybankowe, w godzinach popołudniowych zostały odblokowane karty płatnicze Klientów, następnie udostępniono bankowość elektroniczną, wypłaty w bankomatach. Od wtorku otworzyliśmy Oddziały dla Klientów. Wtorek to dzień, w którym stały przed naszymi oddziałami kolejki. Klienci dokonywali wypłat swoich środków. Niewątpliwie był to trudny czas dla pracowników. Pracownicy Banku informowali o gwarantowaniu depozytów przez BFG.

Zwracam uwagę, że środki wycofują osoby prywatne, których depozyty w procesie przymusowej restrukturyzacji nie doznały żadnego uszczerbku. W jakiejś części może to wynikać z braku pełnej wiedzy na temat gwarantowania środków osób prywatnych, w jakiejś z rozsiewanych, nieuzasadnionych opinii i plotek. Od poniedziałku 20 stycznia w ramach tego procesu klienci PBS stali się klientami Banku Nowego BFG S.A. Ich numery rachunków pozostają bez zmian.

T.S.: Ile pieniędzy wypłacono od wtorku do tej pory?

E.G.: Banki nie podają takich informacji.

T.S.: Ile kont zlikwidowano?

E.G.: Banki nie podają takich informacji. Do Banku Nowego BFG SA przeniesiono konta wszystkich klientów PBS.

T.S.: Ilu klientów zdecydowało się pozostać w banku?

E.G.: Banki nie podają takich informacji.

T.S.: Wydaje się, że najbardziej „poszkodowanymi” podmiotami są jednostki samorządu terytorialnego. Dla niektórych utrata kilku milionów złotych jest prawdziwą katastrofą. Padają zarzuty o „sfinansowanie” 80 mln zł straty banku właśnie poprzez samorządy. Jak się Pani do tego odniesie?

E.G.: Znów powiem, że adresatem tego pytania powinien być Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający na podstawie przepisów ustawy. Zaznaczam jednak, że w przypadku gdyby nastąpiła upadłość PBS, a bank ten był zagrożony upadłością, samorządy straciłyby wszystko, bo ich środki nie są chronione i nie podlegają gwarancjom. Zgodnie z informacjami podawanymi przez BFG, w przymusowej restrukturyzacji Fundusz ochronił 57,4% środków samorządów. Wiem, że oszacowanie przygotowane przez niezależną firmę wykazało 182 mln zł straty PBS, którą należało pokryć. W pierwszej kolejności, zgodnie z przepisami prawa na jej pokrycie umorzono udziały i obligacje, ale ponieważ to nie wystarczyło, to na pokrycie strat trzeba było przeznaczyć część innych środków, w części dotyczyło to środków samorządów.

T.S.: Czy mogłaby Pani wyjaśnić dlaczego nie było możliwości poinformowania klientów PBS o zbliżającej się restrukturyzacji, po to, aby mogli się do tego przygotować, a przede wszystkim, aby nie zostali zaskoczeni i pozostawieni bez pieniędzy na 4 dni?

E.G.: PBS dowiedział się o przymusowej restrukturyzacji otrzymując decyzję w dniu jej wszczęcia, czyli w piątek, 17 stycznia rano. Dlatego nie mógł poinformować klientów. Z kolei BFG jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy aż do rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji. To uniemożliwia przekazanie informacji wyprzedzającej klientom lub innym zainteresowanym.

T.S.: Jak wygląda aktualna sytuacja w banku? Czy nadal są kolejki? Czy w najbliższych dniach i tygodniach będzie można bez przeszkód realizować wszelkie operacje bankowe? Czy przewiduje się jakiekolwiek zmiany w przeprowadzaniu operacji bankowych przez klientów?

E.G.: Sytuacja z kolejkami się uspokaja. Odnotowujemy tylko w pojedynczych oddziałach. Każdy z Klientów jest obsłużony. Pracownicy rozmawiają i udzielają stosownych wyjaśnień. Podają również informację o stanie środków, potwierdzają Klientom ich salda. Klienci Banku Nowego SA są obsługiwani na niezmienionych zasadach, mają dostęp do swoich rachunków poprzez wszystkie kanały. Z faktem przeniesienia rachunków do Banku Nowego BFG SA nie wiąże się konieczność podejmowania działań przez Klientów – ich numery rachunków nie zmieniły się.

T.S.: Jakie będą kolejne kroki podejmowane przez Bank Nowy BFG? Co jest celem restrukturyzacji?

E.G.: Bank Nowy BFG SA skupia się na obsłudze klientów. Celem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest sprzedaż Banku Nowego BFG innemu bankowi lub grupie banków. Bank Nowy BFG SA pełni w tym procesie rolę instytucji pomostowej.

T.S.: W kuluarach mówi się o potencjalnym inwestorze, który chciałby kupić bank. Czy to prawda?

E.G.: Procesu sprzedaży nie komentuje ani Bank Nowy BFG SA, ani Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

24-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)