REKLAMA
REKLAMA

DYREKTOR BANKU: Sytuacja się uspokaja. Klienci mają pełny dostęp do swoich rachunków (WYWIAD)

SANOK / PODKARPACIE. Klienci PBSu wciąż odwiedzają kasy banku, ale pod placówkami nie ma już tłumów i dużych kolejek. Sytuacja uspokaja się. O tym co już za nami oraz o planach na najbliższe dni i tygodnie rozmawiamy z Edytą Glajcar, Prezes Zarządu Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna, czyli banku pomostowego, który uczestniczy w restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

 

Tomasz Sokołowski, Esanok.pl: Jakie były najważniejsze przesłanki dla przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku?

Edyta Glajcar, Prezes Zarządu Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna: Właściwym do odpowiedzi na to pytanie jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wyjaśniam jednak, że decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku podjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ponieważ zostały spełnione trzy warunki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust.7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. O tym w szczegółach możecie Państwo przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie BFG. Przypomnę te trzy ustawowe warunki:

– Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku był zagrożony upadłością,
– Nie było możliwe, aby działania nadzorcze lub własne działania PBS pozwoliły we właściwym czasie usunąć to zagrożenie,
– Podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS oceniono jako konieczne w interesie publicznym.

Skutki przymusowej restrukturyzacji dla Klientów są łagodniejsze niż w przypadku innych form jakie organy nadzoru mogą lub muszą w takiej sytuacji, w jakiej stanął PBS podjąć.

T.S.: Jakie gwarancje daje BFG i nowy podmiot prowadzący placówkę, czyli Bank Nowy BFG? Proszę o wskazanie gwarancji dla klientów indywidualnych, ale również dla pozostałych klientów, którzy posiadali rachunki w PBS.

E.G.: Środki w Banku Nowym BFG S.A. są gwarantowane ustawowo na niezmiennych zasadach czyli równowartość w złotych 100 tys. euro. Bank Nowy BFG SA jest spółką akcyjną, której jedynym właścicielem, akcjonariuszem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja gwarantująca depozyty w systemie bankowym w Polsce. Jesteśmy bankiem specjalistycznym – instytucją pomostową, dodatkowo wzmocnioną wiarygodnością naszego akcjonariusza.

T.S.: Jak przebiegały pierwsze dni po uruchomieniu procesu restrukturyzacji i pierwsze godziny po wznowieniu działalności banku?

E.G.: Od piątku zaangażowani pracownicy Banku razem z pracownikami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wykonywali prace techniczne, informatyczne związane z przeniesieniem działalności PBS do Banku Nowego BFG. Z tego powodu na okres do wtorku ogłoszono przerwę techniczną. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Centrali Banku, którzy z poświęceniem, również w godzinach nocnych pracowali, aby jak najwcześniej uruchomić Klientom dostęp do swoich rachunków. Jeszcze w poniedziałek dokonane zostały rozliczenia międzybankowe, w godzinach popołudniowych zostały odblokowane karty płatnicze Klientów, następnie udostępniono bankowość elektroniczną, wypłaty w bankomatach. Od wtorku otworzyliśmy Oddziały dla Klientów. Wtorek to dzień, w którym stały przed naszymi oddziałami kolejki. Klienci dokonywali wypłat swoich środków. Niewątpliwie był to trudny czas dla pracowników. Pracownicy Banku informowali o gwarantowaniu depozytów przez BFG.

Zwracam uwagę, że środki wycofują osoby prywatne, których depozyty w procesie przymusowej restrukturyzacji nie doznały żadnego uszczerbku. W jakiejś części może to wynikać z braku pełnej wiedzy na temat gwarantowania środków osób prywatnych, w jakiejś z rozsiewanych, nieuzasadnionych opinii i plotek. Od poniedziałku 20 stycznia w ramach tego procesu klienci PBS stali się klientami Banku Nowego BFG S.A. Ich numery rachunków pozostają bez zmian.

T.S.: Ile pieniędzy wypłacono od wtorku do tej pory?

E.G.: Banki nie podają takich informacji.

T.S.: Ile kont zlikwidowano?

E.G.: Banki nie podają takich informacji. Do Banku Nowego BFG SA przeniesiono konta wszystkich klientów PBS.

T.S.: Ilu klientów zdecydowało się pozostać w banku?

E.G.: Banki nie podają takich informacji.

T.S.: Wydaje się, że najbardziej „poszkodowanymi” podmiotami są jednostki samorządu terytorialnego. Dla niektórych utrata kilku milionów złotych jest prawdziwą katastrofą. Padają zarzuty o „sfinansowanie” 80 mln zł straty banku właśnie poprzez samorządy. Jak się Pani do tego odniesie?

E.G.: Znów powiem, że adresatem tego pytania powinien być Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający na podstawie przepisów ustawy. Zaznaczam jednak, że w przypadku gdyby nastąpiła upadłość PBS, a bank ten był zagrożony upadłością, samorządy straciłyby wszystko, bo ich środki nie są chronione i nie podlegają gwarancjom. Zgodnie z informacjami podawanymi przez BFG, w przymusowej restrukturyzacji Fundusz ochronił 57,4% środków samorządów. Wiem, że oszacowanie przygotowane przez niezależną firmę wykazało 182 mln zł straty PBS, którą należało pokryć. W pierwszej kolejności, zgodnie z przepisami prawa na jej pokrycie umorzono udziały i obligacje, ale ponieważ to nie wystarczyło, to na pokrycie strat trzeba było przeznaczyć część innych środków, w części dotyczyło to środków samorządów.

T.S.: Czy mogłaby Pani wyjaśnić dlaczego nie było możliwości poinformowania klientów PBS o zbliżającej się restrukturyzacji, po to, aby mogli się do tego przygotować, a przede wszystkim, aby nie zostali zaskoczeni i pozostawieni bez pieniędzy na 4 dni?

E.G.: PBS dowiedział się o przymusowej restrukturyzacji otrzymując decyzję w dniu jej wszczęcia, czyli w piątek, 17 stycznia rano. Dlatego nie mógł poinformować klientów. Z kolei BFG jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy aż do rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji. To uniemożliwia przekazanie informacji wyprzedzającej klientom lub innym zainteresowanym.

T.S.: Jak wygląda aktualna sytuacja w banku? Czy nadal są kolejki? Czy w najbliższych dniach i tygodniach będzie można bez przeszkód realizować wszelkie operacje bankowe? Czy przewiduje się jakiekolwiek zmiany w przeprowadzaniu operacji bankowych przez klientów?

E.G.: Sytuacja z kolejkami się uspokaja. Odnotowujemy tylko w pojedynczych oddziałach. Każdy z Klientów jest obsłużony. Pracownicy rozmawiają i udzielają stosownych wyjaśnień. Podają również informację o stanie środków, potwierdzają Klientom ich salda. Klienci Banku Nowego SA są obsługiwani na niezmienionych zasadach, mają dostęp do swoich rachunków poprzez wszystkie kanały. Z faktem przeniesienia rachunków do Banku Nowego BFG SA nie wiąże się konieczność podejmowania działań przez Klientów – ich numery rachunków nie zmieniły się.

T.S.: Jakie będą kolejne kroki podejmowane przez Bank Nowy BFG? Co jest celem restrukturyzacji?

E.G.: Bank Nowy BFG SA skupia się na obsłudze klientów. Celem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest sprzedaż Banku Nowego BFG innemu bankowi lub grupie banków. Bank Nowy BFG SA pełni w tym procesie rolę instytucji pomostowej.

T.S.: W kuluarach mówi się o potencjalnym inwestorze, który chciałby kupić bank. Czy to prawda?

E.G.: Procesu sprzedaży nie komentuje ani Bank Nowy BFG SA, ani Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

24-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)