REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: Kontrola przydomowych kompostowników

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Gmina Sanok informuje o zbliżających się kontrolach przydomowych kompostowników. Urząd podaje harmonogram.

grafika poglądowa

HARMONOGRAM – KLIKNIJ

Od stycznia 2020 roku obowiązują nas nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. Od początku roku każdy powinien segregować śmieci. W związku ze zmianą reguł nastąpiły również zmiany w cenniku opłaty za odbiór i wywóz nieczystości. W wielu miejscowościach, mieszkańcy musieli liczyć się ze wzrostem opłat nawet o 100%, gdzieniegdzie nawet więcej.

Właściciele domów jednorodzinnych mogli obniżyć wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów. Musieli jednak zadeklarować i założyć przydomowy kompostownik.

O tym czy wprowadzone zostaną regulacje dotyczące obniżenia stawki ze względu na przydomowy kompostownik oraz o wysokości obniżki decydowały poszczególne gminy. Każdy właściciel posesji musiał zgłosić prowadzenie kompostownika.

W ostatnich dniach Gmina Sanoka poinformowała mieszkańców, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kontrola tych kompostowników. Urząd podał szczegółowy harmonogram.

HARMONOGRAM – KLIKNIJ

UWAGA!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010z późn. zm.) w razie stwierdzenia:

– że właściciel nieruchomości, nie posiadakompostownika przydomowego;

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

– uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości;

Wójt, w drodze decyzji stwierdza, utratę prawa do zwolnienia.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

źródło: Red., Gmina Sanok

25-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)