REKLAMA
REKLAMA

Przetarg na koncepcję dla II etapu obwodnicy Sanoka! 

SANOK / PODKARPACIE. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu DK28. Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia.

Obwodnica Sanoka jest drugą podkarpacką inwestycją z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, na przygotowanie której rozpoczynamy postępowanie przetargowe. 

Prace koncepcyjne

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 3 km, w tym:

 • 1 km rozbudowy istniejącej DK84,
 • 2 km budowy nowego odcinka drogi,
 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,
 • budowę 2 mostów,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie terenu zielenią.

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (dł. ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

foto poglądowe / archiwum

źródło: GDDKiA Rzeszów

– Cieszę się bardzo, iż starania, które podjąłem w ubiegłej kadencji Sejmu dotyczące budowy drugiej części obwodnicy Sanoka przyniosły skutek w postaci realizacji tej długi wyczekiwanej przez mieszkańców Ziemi Sanockiej inwestycji. Druga część obwodnicy Sanoka, która przez San połączy część pierwszą z drogą krajową nr 28 to zarówno wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto ale także skomunikowanie i udrożnienie nowych terenów pod inwestycje, których Sanok bardzo potrzebuje – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.


Na zdjęciu poseł Ziemi Sanockiej Piotr Uruski z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz przewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury Bogdanem Rzońcą podczas wizyty na budowie pierwszej części obwodnicy Sanoka


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

OBWODNICA SANOKA: Video z lotu ptaka

22-08-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)