REKLAMA
REKLAMA

Remont drogi z Sanoka do Zagórza za 29 mln zł. Podpisano umowę (ZDJĘCIA)

SANOK / ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Ruszają prace związane z przebudową odcinka drogi krajowej nr 84 od Sanoka do Zagórza o dł. 4,28 km. Umowa na zaprojektowanie, rozbudowę i przebudowę DK84 została zawarta pomiędzy GDDKiA a Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kontrakt opiewa na kwotę 28,7 mln złotych.

Odcinek drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km (od km 3+150 do km 7+428) zostanie wzmocniony do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie wszystkich prac w terminie 32 miesięcy, z czego 17 miesięcy to czas przeznaczony na opracowanie projektu. Okres gwarancji na wykonane prace to 60 miesięcy.

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

· rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84

· wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.

· budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,

· przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323

· budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795

· przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245

· przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,

· budowę i przebudowę zatok autobusowych,

· przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji.

· przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,

· oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,

· przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,

· umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej

· przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod

· i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,

· budowę oświetlenia drogowego,

· w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,

· opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

 

źródło: GDDKiA / materiały nadesłane

17-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)