REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Epidemia sparaliżowała pracę rady? Sesja w Klubie Górnika

Dokładnie 9 kwietnia skierowaliśmy do przewodniczącego Rady Miasta następujące pytania: Kiedy Pan jako Przewodniczący Rady Miasta Sanoka planuje zwołać sesję Rady Miasta, podczas której radni będą mogli porozmawiać nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorców? Czy taka sesja jest w ogóle planowana? Czy pracujecie Państwo nad jakimś pakietem pomocowym? O ile mniejsze czynsze, podatki? Dla kogo? Na jakich zasadach?

Pytania zostały wystosowane, po tym jak w mediach pojawiły się informację o zdecydowanych działaniach jasielskiego magistratu. Tam radni obradowali on-line już 7 kwietnia. I konkretny pakiet pomocowy został przyjęty stosowną uchwałą: „Jasielski pakiet pomocowy” dla firm przyjęty. Kiedy w Sanoku?

W Jaśle 16 kwietnia odbyła się kolejna sesja online.

W odpowiedzi przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak, tego samego dnia napisał. 

Na zdjęciu Andrzej Romaniak / foto: archiwum redakcji

„Od początku kryzysowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa władze naszego miasta, z którymi jestem w stałym kontakcie, starają się zminimalizować skutki trudnej sytuacji, która dotknęła szczególnie przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta. Podjęto już szereg kroków, które mają im pomóc przetrwać ten trudny okres. Z pewnością ułatwiła to uchwała Rady Miasta Sanoka z 2016 r., która pozwala burmistrzowi umarzać należności wymagalne i przesuwać terminy ich płatności. Również ostatnia „specustawa” ma zapisy pozwalające na takie kroki – i zostały one przez burmistrza podjęte. Do tej pory wdrożono więc wszystko, co było możliwe do zrealizowania bez narażania innych osób na niebezpieczeństwo” – pisze przewodniczący.

„Z oczywistych względów podjąłem też decyzję o zawieszeniu do odwołania dyżurów radnych, posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta. Zdaję sobie jednak sprawę, że mimo epidemii (która kiedyś ustanie) życie musi toczyć się dalej. Dlatego jestem w stałym kontakcie z Biurem Rady, dekretuję odpowiednio wpływające tam pisma, a członkowie poszczególnych komisji otrzymują drogą elektroniczną ważne materiały. Dotychczas nie było spraw czy uchwał, które wymagałyby pilnego zwołania sesji Rady Miasta. Przypomnę, że zgodnie z zapisem w Ustawie o samorządzie gminnym sesje powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, a nasza Rada ostatni raz obradowała w lutym. Oczywiście, sytuacja jest nadzwyczajna i dlatego w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotowy zwołać sesję na wniosek burmistrza lub grupy radnych. Wiem również, że taki wniosek ma być przez burmistrza złożony w najbliższych dniach. Wówczas sesja odbędzie się z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jeśli stan epidemii potrwa dłużej, jest również brana pod uwagę możliwość obradowania w trybie on-line” – odpowiedział Andrzej Romaniak. 

Odpowiedź pana przewodniczącego, w naszej opinii, nie była rzeczowa. Poprosiliśmy więc o więcej szczegółów.

Proszę o sprecyzowanie swoich odpowiedzi, aby były rzeczowe.

 • Pisze Pan, że brana jest pod uwagę możliwość obradowania on-line. Co zrobiliście aby wdrożyć ten system? W Jaśle zrobiono to w miesiąc. Sejm obraduje on-line. Epidemia może potrwać kilka miesięcy. Niektórzy mówią o dwóch latach. Jakie konkretne kroki zostały poczynione w kwestii obrad on-line?
 • Do obniżenia stawek od nieruchomości potrzebna jest uchwała Rady Miasta. Czy taka jest przygotowywana? Jakie konkretne obniżki są planowane? Proszę o podanie stawek %, tak jak to jest choćby w przypadku Jasła. Pisze Pan: „Podjęto już szereg kroków”, które tak na prawdę niewiele mówią na co mogą liczyć przedsiębiorcy. Szacując dochody firmy, i wydatki jest to wiedza niezbędna dla przedsiębiorcy. Oni tego oczekują, bo otrzymujemy od nich liczne sygnały. Pisze Pan: „Szczegółowe informacje podane są na oficjalnej stronie Urzędu Miasta”. Proszę mi wskazać te szczegółowe informacje?
 • Planujecie, nie wiadomo w jakim stopniu, umorzenia dla przedsiębiorców, którzy najmują lokale od miasta. Co z pozostałymi przedsiębiorcami?
 • Tygodnik Sanocki informuje, iż jest 231 przedsiębiorców wynajmujących lokale od miasta. Ilu jest pozostałych? Z iloma rozmawialiście na temat form pomocy? Czy w ogóle rozmawialiście czego oni oczekują? Proszę precyzyjne odpowiedzi.
 • Jak w tym trudnym czasie zamierzacie pomów sanockiemu szpitalowi, który jest na pierwszej linii frontu w walce z epidemią.
 • Czy planowane jest przeniesienie środków z działu promocji, choćby na ten cel?
 • Proszę o przesłanie odpowiednich wniosków i dokumentów, które mają złożyć przedsiębiorcy, aby skorzystać z ulg. po to abyśmy mogli założyć je na naszej stronie.

I kolejna odpowiedź przewodniczącego rady Andrzeja Romaniaka, z 9 kwietnia.

„Odpowiedzi na pytania w sprawach, które należą do moich kompetencji, udzieliłem w poprzednim e-mailu. Z pozostałymi pytaniami proszę zwrócić się do Urzędu Miasta w Sanoku”.

15 kwietnia zapytanie o wspomniane wyżej kwestie wystosowaliśmy do Urzędu Miasta Sanoka. 

Na zdjęciu Bogdan Struś / foto: archiwum redakcji

Kiedy najbliższa sesja mogłaby się odbyć? Wczoraj (15 bm.) nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, że wniosek o jej zwołanie miał wpłynąć do Biura Rady 16 lub 17 kwietnia. I tak się też stało.

Nie wiedzieliśmy czy będzie ona miała charakter tradycyjny czy zostanie przeprowadzona on-line? Do kontaktu został wskazany sekretarz miasta Bogdan Struś. Pomimo kilku prób nie udało się nam z nim skontaktować. 

Z dokumentów zaplanowanej na 22 kwietnia (środa) sesji, wiemy, że odbędzie się ona w Klubie Górnika w Sanoka (godz. 16:00). – Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność dotrzymania wymogów bezpieczeństwa, w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad – czytamy w dokumentach. 

DOKUMENTY PRZYGOTOWANE NA SESJE W DNIU 22 KWIETNIA 2020

Porządek sesji i wniosek o zwołanie sesji – pdf.

Projekt uchwały pomoc dla najemców lokali – pdf.
Projekt uchwały w sprawie zmian statutu Fundacji Sportu – pdf.
Projekt uchwały ws przedłużenia terminów płatności rat podatku – pdf.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia form pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii o zmianie statutu Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 7. Informacja Burmistrza Miasta na temat aktualnych działań samorządowych.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
16-04-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)