REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Te inwestycje zrealizował powiat w 2019 roku (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Publikujemy zestawienie inwestycji zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w 2019 roku. Jak podaje urząd, łącznie na zadania wydatkowano kwotę około 27 mln zł. W jakich miejscowościach i na jakie cele wydatkowano te środki? Zobaczcie.

W 2019 roku Powiat Sanocki pozyskując środki zewnętrzne na realizację zadań własnych, zrealizował inwestycje z zakresu geodezji i oświaty na łączną kwotę ok. 27,3 mln zł.

Władze powiatu zleciły opracowanie 12 dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla planowanych inwestycji drogowych i obiektów kubaturowych na łączną kwotę 468 093 zł. Dotyczyły one przebudowy dróg powiatowych: Sanok-Liszna (54 000 zł), Czerteż-Strachocina (84 000 zł), Turze Pole-Zarszyn (44 000 zł), Tarnawa-Kalnica (49 000 zł), Poraż-Zagórz (24 000 zł) oraz ulicy Mickiewicza w Sanoku (55 000 zł).

Dodatkowo w trakcie opracowania jest dokumentacja na odbudowę mostu w Nadolanach (39 360 zł) oraz przebudowę mostu wraz z dojazdami w Zarszynie (54 858 zł).

W celu zagospodarowania budynku po byłym Zespole Szkół nr 5 w Sanoku przy ulicy Jagiellońskiej 22 i przyległego do niego terenu, zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę obiektu (39 000 zł). Niezbędna jest również termomodernizacja budynku A Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji znajdującego się przy ulicy Stróżowskiej 16, w trakcie opracowania jest audyt energetyczny oraz dokumentacja dla powyższego przedsięwzięcia (24 000 zł).

Blisko 150 tys. zł pochłonęło opracowanie trzech dokumentacji geologiczno-inżynierskich z zakresu stabilizacji osuwisk w Tarnawie Górnej i Dębnej wraz z odbudową przyległych do nich dróg oraz dokumentacji na zabezpieczenie drogi powiatowej w Dębnej i Mrzygłodzie.

Przebudowy i remonty dróg, mostów oraz budynków

Przebudowano ulicę Traugutta w Sanoku (2 373 107,64 zł), odcinek drogi powiatowej w miejscowości Rozpucie (292 974,60 zł), drogę w Nowym Łupkowie (1 076 324,06 zł), odcinek drogi Wzdów-Besko (943 520,21 zł), trzy odcinki drogi Krzemienna-Raczkowa-Jurowce (950 701,90 zł) oraz wykonane zostało przejście dla pieszych w Trepczy, wyposażone w aktywne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo (35 855,48 zł). Wykonano zabezpieczenie z koszy siatkowo-kamiennych korpusu drogi powiatowej w Prusieku (26 935,40 zł).

Blisko 4 mln złotych (3 938 275,18 zł) pochłonęła odbudowa mostu w Tarnawie Górnej.

W 2019 roku rozpoczęły się przebudowy dróg powiatowych na odcinku Tarnawa-Kalnica (2 728 295,54 zł) oraz Sanok-Bukowsko w miejscowości Markowce i Pobiedno (3 302 342,88 zł). Ich zakończenie planowane jest w 2020 roku.

Ponad 6 mln złotych (6 024 445,15 zł) kosztować będzie rozpoczęta w grudniu odbudowa mostu w Tyrawie Solnej.

Remonty dróg i mostów to niejedyne inwestycje przeprowadzone w ubiegłym roku przez Powiat Sanocki.

Inne ważne działania to remont elewacji zewnętrznych budynku po dawnej synagodze w Sanoku przy ul. Zamkowej (59 163,32 zł)) oraz remont dachu na budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji przy ul. Stróżowskiej (331 698,33 zł). Pewne działania przeprowadzono również w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. Został pomalowany dach, rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie (30 381 zł) oraz zamontowany aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (9 840 zł). Niezbędnym zadaniem zrealizowanym przez Powiat Sanocki było także utwardzenie terenu na dwóch działkach przy budynku poradni specjalistycznej mieszczącej się przy ul. Lipińskiego w Sanoku (55 982,47 zł).

Całkowity koszt powyższych zadań wyniósł ponad 22 mln zł. W wyniku przeprowadzonych przetargów dla sześciu zadań dofinansowanych ze środków Funduszy Dróg Samorządowych wypracowano oszczędności w wysokości 2 666 855,32 zł w stosunku do zakładanych kosztów.

Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Blisko pół miliona złotych pochłonęły remonty dróg i obiektów mostowych wykonane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku.

Do najważniejszych zadań z pewnością należy remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Prusiek-Niebieszczany-Wysoczany w miejscowości Niebieszczany oraz ulicy Stróżowskiej w Sanoku, remont drewnianego mostu oraz przepustu w ciągu drogi powiatowej Rzepedź-Kalnica-Mchawa w miejscowości Turzańsk, jak również uzupełnienie poboczy w ciągu dróg powiatowych w Srogowie Dolnym, Trepczy i Sanoczku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku wykonał także remont cząstkowy dróg powiatowych przy zastosowaniu remontera emulsją i grysami oraz wbudował 450 ton masy mineralno- asfaltowej.

Działania z zakresu geodezji

Ponad 3,5 mln złotych kosztowały zadania z zakresu robót geodezyjnych. W 2019 roku Powiat Sanocki przeprowadził inwentaryzację oraz wykonał projekt szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Sanok w przeważającej części w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w Czerteżu, Jurowcach, Lalinie i Sanoczku, Dobrej, Wujskiem oraz w Załużu. Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono również w gminie Komańcza w miejscowościach: Balnica, Maniów, Mików, Osławica, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Wielki i Zubeńsko oraz w gminie Tyrawa Wołoska w miejscowościach: Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Wola Krecowska. Ponadto tworzone są i aktualizowane bazy danych obiektów topograficznych oraz powiatowa baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Działania z zakresu oświaty

Ważną inicjatywą z zakresu oświaty jest realizacja kolejnego projektu skierowanego na rozwój szkolnictwa zawodowego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego wartość wynosi 1 037 487,50 zł.

Foto: Starostwo Powiatowe w Sanoku

Zdjęcia z inwestycji na ul. Traugutta. Foto: Red. / archiwum

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

14-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)