REKLAMA
REKLAMA

FOTOWOLTAIKA – 5.000,00 zł. Dofinansowanie do własnej elektrowni

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Panele fotowoltaiczne – kompletne zestawy (sprzedaż– montaż– serwis)

28 czerwca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r o odnawialnych źródłach energii (OZE): Nowelizacja. Jej postanowienia weszły w życie 1 lipca br.

Zatem z dniem 01.07.2016 weszły w życie pomocne i korzystne dla Prosumenta, czyli dla gospodarstwa domowego, podmiotu nieleżącego do sektora publicznego, Kościoła itd., korzystającego z własnej instalacji fotowoltaicznej regulacje prawne mówiące jak, w jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie rozliczał się z energii. Mowa tu o tzw. Systemie „Opustów”.

SYSTEM OPUSTÓW (rozliczenia 1 rok):
1) Instalacje do 10 kWp = możemy odebrać z sieci publicznej 80% oddanej energii.
2) Instalacje powyżej 10 kWp do 50 kWp = możemy odebrać z sieci publicznej 70% oddanej energii.

System Instalacji Fotowoltaicznej działa tak, że produkując własny prąd „ze słońca” przeznacza go przede wszystkim na własne potrzeby. Dopiero gdy zaspokoimy potrzeby naszego gospodarstwa, energia zostaje przekazywana do sieci publicznej. Ilość energii oddanej do sieci zliczana jest przez tzw. „inteligentny licznik” , który montowany jest przez Zakład Energetyczny.

System opustów polega na założeniu, że energię, którą wytworzy nasza elektrownia słoneczna podłączona do sieci energetycznej operatora OSD, która nie zostanie zużyta od razu na własne potrzeby, wysyłamy do sieci energetycznej i traktujemy tą sieć jako swoisty „magazyn”. Z kolei w czasie, gdy nasza elektrownia słoneczna nie produkuje energii elektrycznej lub jej produkcja nie wystarcza na zaspokojenia naszych bieżących potrzeb, możemy wtedy tę energię bezpłatnie odebrać z „magazynu” w stosunku 0,8kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci dla instalacji o mocy do 10 kW, lub w stosunku 0,7 kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci dla mocy naszej elektrowni słonecznej powyżej 10 kW i mniejszej niż 50 kW.

Dla uproszczenia: w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla Prosumenta magazyn energii o sprawności 80 proc., w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do wykorzystania na później.

Przykład:

Założenia:

– Budynek mieszkalny o rocznym zużyciu energii : 4500 kWh
– Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,2 kW
– Roczna produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną: 5096 kWh ( z 1kWp = 980 kWh)
– Bieżąca konsumpcja energii: 30%

– Zakładając że opłata za energię czynną to 0,33 zł/kWh brutto a opłata dystrybucyjna to 0,24 zł/kWh brutto a łączny koszt opłat stałych nieobjętych systemem opustów to 190 zł/rok, rachunki będą wyglądać następująco.

Dzięki tej ustawie można również rozwiązać problem zasilania ogrzewania z instalacji fotowoltaicznej – w przypadku instalacji fotowoltaicznej w miesiącach zimowych produkcja jest mniejsza a zapotrzebowanie na energię do grzania największe. Współczynnik 0,8 pozwoli na wykorzystanie nadprodukcji i odbiór w miesiącach zimowych przez co odpowiednio dobierając moc instalacji fotowoltaicznej i wykorzystując rozwiązania oparte na np. DOGRZEWANIU ZASOBNIKA WODNEGO DODATKOWĄ GRZAŁKĄ zintegrowaną z systemem fotowoltaicznym, obniżamy koszty również ogrzewania wody – takie rozwiązania wprowadziła też do swojej oferty firma TASOL.

Dodatkowo z korzystnych zmian w ustawie OZE od 1 lipca mamy mniej biurokracji – zniesiony został obowiązek kwartalnych sprawozdań produkowanej energii przez Prosumentów. Wprowadzono także bilansowanie międzyfazowe, które dodatkowo poprawi rentowność instalacji a także rozszerzono katalog Prosumentów m.in. o podmioty należące do sektora publicznego, Kościoły itp.

Firma Tagex Polska Sp.z.o.o. (TASOL) to oddział niemieckiej Firmy Tagex Technischer Handel GmbH&Co.KG (www.tagex.de), która to jest liderem na rynku europejskim w zakresie techniki transmisyjnej jak i źródeł odnawialnych energii. Posiadamy duże Farmy Fotowoltaiczne w całej Europie jak i w Afryce. Nasze doświadczenie całkowicie przełoży się na fachowe inwestycje u Państwa w domu! (niektóre nasze inwestycje na zdjęciach poniżej).

Zadbamy o projekt od początku do końca w kilku krokach.
TASOL – moc dobrana do potrzeb!

 • Krok 1 : Konsultacja
 • Krok 2: Indywidualny projekt
 • Krok 3 : Pomoc w wypełnieniu zgłoszenia do Zakładu Energetycznego
 • Krok 5 : Montaż instalacji
 • Krok 6 : Uruchomienie instalacji.
 • Krok 7 : Korzystaj z własnej energii, Czysta Energia = Czysty zysk!

REALIZACJE TAGEX:

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

16-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook