REKLAMA
REKLAMA

II ETAP OBWODNICY SANOKA: Przetarg na wykonanie koncepcji unieważniony

4 lutego br. unieważnione zostało postępowanie przetargowe na wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka. – Powodem unieważnienia był fakt, iż kwota z najkorzystniejszej oferty przewyższała tą, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – argumentuje swoją decyzję GDDKiA.

„Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę HIGHWAY, opiewała na kwotę 1 924 876,20 zł. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 881 025,72 zł, do wartości oferty najkorzystniejszej. Aktualnie przygotowujemy materiały do ponownego ogłoszenia przetargu, które planowane jest w lutym br. ” – czytamy dalej w komunikacie.

Piotr Uruski, archiwum prywatne

– Podejmę interwencję w tej sprawie u ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, tak aby ta niezwykle ważna dla Ziemi Sanockiej inwestycja była realizowana – podkreśla Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Andrzej Adamczyk, archiwum redakcji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP o długości ok. 3 km (w tym 1 km rozbudowy istniejącej DK84, 2 km budowy nowego odcinka DK28), budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę dwóch mostów, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDDKiA, red.

08-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)