REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszono drugi przetarg na kolejny odcinek obwodnicy Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. 

Jest to drugie postępowanie przetargowe dla tego zadania. Poprzednie zostało unieważnione 4 lutego br. Powodem takiej decyzji były kwoty złożonych ofert, które znacznie przewyższały szacunkową wartość zamówienia. Szczegółowo pisaliśmy o tym tutaj: II ETAP OBWODNICY SANOKA: Przetarg na wykonanie koncepcji unieważniony.

Prace koncepcyjne

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym:

· rozbudowę 1 km istniejącej DK84

· budowę 2 km nowego odcinka DK28

· budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)

· budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu

· budowę trzech mostów

· budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową

· budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego

· budowę urządzeń ochrony środowiska

· przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,

· budowę oświetlenia drogowego

· system zarządzania ruchem

· organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

· zagospodarowanie terenu zielenią

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim 

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

· Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,

· Jasła w ciągu DK73,

· Kolbuszowej w ciągu DK9,

· Miejsca Piastowego w ciągu DK28,

· Nowej Dęby w ciągu DK9,

· Pilzna w ciągu DK73,

· Przemyśla w ciągu DK28/77,

· Sanoka w ciągu DK84 - II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA Oddział w Rzeszowie, materiały nadesłane

27-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)