REKLAMA
REKLAMA

Przymusowa restrukturyzacja PBS zgodna z prawem. Skarga Rady Nadzorczej odrzucona

SANOK, WARASZAWA. Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku była zgodna z prawem. Tak wynika z decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę na wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec sanockiego banku.

Dorota Mękarska

PBS w Sanoku był drugim co do wielkości bankiem spółdzielczym w Polsce, gromadzącym około 2,5 mld zł depozytów. Przymusowa restrukturyzacja, której został poddany, była pierwszą przeprowadzoną w kraju. Restrukturyzacja została wszczęta w związku ze złą sytuacją kapitałową banku i spełnieniem trzech warunków, które zobowiązują Bankowy Fundusz Gwarancyjny do podjęcia takiego działania.

Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji BFG doprowadził do oszacowania wartości aktywów i pasywów PBS. Z oszacowania, wykonanego przez niezależną firmę, wynikało, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Straty oszacowano na ponad 180 mln zł.

W pierwszych dniach po ponownym otwarciu banku, pod siedzibami zbierały się tłumy klientów, którzy chcieli wypłacić pieniądze ze swoich kont / archiwum Esanok.pl (4)

Rada Nadzorcza: Interwencja rodzi pytanie o intencje

Przymusowa restrukturyzacja rozpoczęła się 17 stycznia 2020 r. Odbyła się przy zastosowaniu banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A., który wznowił obsługę klientów w dniu 21 stycznia ur.

Rada Nadzorcza będącego w zawieszeniu banku, wydała wówczas oświadczenie, z którego wynikało, że PBS od roku 2016 pozostawał pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i realizował plan naprawczy. Przypomniano, że ujawnione nieprawidłowości doprowadziły do zmiany zarządu, a w dalszej kolejności do złożenia do prokuratury doniesień o możliwości popełniania przestępstwa przez byłych pracowników banku, jak i niektórych dłużników.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, utworzenie znaczącego poziomu rezerw skutkowało opracowaniem w 2019 roku nowego programu naprawy, na co jednak nie było ze strony KNF reakcji.

Bieżącą sytuację banku poddano przeglądowi przez niezależną firmę audytorską, która potwierdziła dodatni wynik finansowy na koniec 2019. Na ostatni dzień października 2019 roku bank wypracował wynik finansowy brutto w kwocie 23,1 mln zł, a wynik netto wyniósł 18,8 mln zł.

Rada Nadzorcza w oświadczeniu odniosła się również do oszacowanej kwoty strat. Straty na poziomie 182,9 mln zł nazwała „niezrozumiałymi”, a działania podjęte przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i BFG wobec sanockiego banku uznała za „przesadzone”. Zastrzeżenia Rady Nadzorczej wzbudziła też spółka, która dokonała audytu. Według RN nie była to firma audytorska.

Rada Nadzorcza stanęła wówczas na stanowisku, że:

„Interwencja BFG w sytuacji, gdy Bank pozostawał w procesie zaawansowanych działań nakierowanych na odzyskanie należności straconych i odbudowania poziomu kapitałów oraz realizował kolejny etap optymalizacji kosztowej i skali działania, rodzi pytanie o intencje”.

BFG w odpowiedzi oświadczył, że oszacowanie przeprowadziła firma, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie audytu, doradztwa transakcyjnego, biznesowego oraz podatkowego.

KNF: Działania naprawcze były nieskuteczne

Do oświadczenia Rady Nadzorczej banku w zawieszeniu odniósł się również Urząd KNF. Komisja stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych podejmowanych przez PBS oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa zgromadzonych w nim środków.

„Podjęte przez BFG działania uwzględniają opinię KNF o braku przesłanek wskazujących, że działania PBS mogły we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Powyższa ocena wynikała w szczególności ze znacznej skali problemów stwierdzonych w działalności PBS w Sanoku” – napisano w oświadczeniu.

W ramach nadzoru KNF stwierdziła w PBS w Sanoku liczne i poważne nieprawidłowości, w tym odnoszące się do zarządzania ryzykiem kredytowym. Zidentyfikowano istotne naruszenia przepisów prawa, również takie, które wymagały zawiadomienia prokuratury.

Przymusowa restrukturyzacja pozwoliła uniknąć, według KNF, upadłości banku, w której jednostki samorządu terytorialnego mogłyby stracić wszystkie środki pieniężne.

Rada Nadzorcza składa skargę

20 stycznia ur., Rada Nadzorcza podjęła jednak uchwałę o wniesieniu skargi na decyzję administracyjną zarządu BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złożono 6 lutego ur.

RN wydała wówczas komunikat, w którym przedstawiła swoje racje.

W ocenie Rady Nadzorczej, PBS prowadził celowe i intensywne działania naprawcze, które przy wsparciu ze strony organu administracji uzasadniały przewidywanie, iż doprowadzą one do trwałej stabilizacji sytuacji finansowej banku.

Rada Nadzorcza po raz kolejny stwierdziła, że w przypadku PBS Sanok nie wystąpiły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności.

„Jeśli BFG wobec PBS, pomimo nieistnienia przesłanek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, sięgnął po narzędzie, które niweczy podmiot, to może wszcząć przedmiotowe postępowanie również wobec innych podmiotów, pomimo prowadzenia przez nie działań naprawczych, zgodnie z wolą organów nadzoru” – przestrzeżono w komunikacie.

Sąd: PBS był zagrożony upadłością

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 4 grudnia 2020 r. oddalił jednak skargę Rady Nadzorczej PBS w Sanoku na decyzję administracyjną BFG. To oznacza, że decyzja o przymusowej restrukturyzacji została wydana zgodnie z prawem, a oceny BFG i KNF były prawidłowe. Z decyzji sądu wynika, że PBS był zagrożony upadłością, nie było przesłanek wskazujących, że działania podjęte przez nadzorcę lub samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. W ocenie sądu podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne ze względu na interes publiczny.

09-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)