REKLAMA
REKLAMA

Sanocka Platforma Obywatelska o poszerzeniu miasta: chaos, ataki i kłótnie polityczne

SANOK / PODKARPACIE. Otrzymaliśmy stanowisko Platformy Obywatelskiej RP powiatu sanockiego na temat aktualnej sytuacji politycznej na Ziemi Sanockiej. W treści członkowie lokalnych struktur podejmują przede wszystkim temat toczącego się procesu poszerzenia granic administracyjnych miasta.

Stanowisko Platformy Obywatelskiej RP powiatu sanockiego
na temat aktualnej sytuacji politycznej na Ziemi Sanockiej

Każdy dialog społeczny stanowi całokształt wzajemnych negocjacji, konsultacji, wymiany informacji opartych o wzajemny szacunek i poszanowanie zasad demokracji. Każde działanie dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta, związane z jego poszerzeniem, wymaga perspektywistycznego spojrzenia na przyszłość.

Korzystając z prawa do wygłaszania opinii Zarząd Platformy Obywatelskiej RP powiatu sanockiego oświadcza, że wszelkie starania dotyczące zmiany administracyjnych granic miasta Sanoka należy podejmować szanując prawa ościennych samorządów i jego mieszkańców. Każdy włodarz powinien dążyć do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, szanując ideę samorządu terytorialnego, współpracując z sąsiednimi gminami celem wspierania zrównoważonego rozwoju całego regionu.

Każde działanie, zwłaszcza takie jak poszerzenie granic miasta wymaga prowadzenia polityki otwartych drzwi, szczerej rozmowy, przedstawienia argumentów obu stron dialogu. Obecne działania prowadzone przez Burmistrza Tomasza Matuszewskiego są prowadzone chaotycznie, w atmosferze ataków i kłótni politycznych, bez współpracy i merytorycznych rozmów z Wójtem Gminy Sanok i Burmistrzem Zagórza. Zarówno Sanoczanom, jak i mieszkańcom 10 sołectw, które planuje się przyłączyć do miasta nie przedstawiono argumentów, nie padły konkretne propozycje gospodarcze, społeczne, kulturalne czy oświatowe. Nie dziwi zatem fakt, że mieszkańcy okolicznych sołectw sprzeciwiają się przyłączeniu do Sanoka i protestują, nikt z nimi nie podjął bowiem merytorycznego dialogu.

Ze strony Burmistrza Miasta Sanoka nie padły konkretne propozycje polityczne, które pozwoliłyby na istotne rozmowy w temacie. Prowadzone obecnie konsultacje społeczne nie pozwalają w sposób demokratyczny wypowiedzieć się społeczności o tym, gdzie chcą mieszkać i wychowywać swoje dzieci. Dobro mieszkańców, z którymi nie prowadzony jest dialog społeczny, zostało skierowane na boczny plan, a przecież to z myślą o mieszkańcach powinno się podejmować najbardziej kluczowe i znaczące decyzje związane z regionem.

Dodatkowo Zarząd Platformy Obywatelskiej RP powiatu sanockiego oświadcza, że dla dobra Sanoka i Sanoczan jesteśmy w stanie współpracować z każdym, kto będzie wspierał nasze pomysły na rozwój Sanoka i Ziemi Sanockiej. Niemniej jednak wygłaszane przez Pana Burmistrza Tomasza Matuszewskiego twierdzenia o rzekomej współpracy Koalicji Obywatelskiej z Solidarną Polską w Sanoku, mają charakter insynuacji, są nieprawdziwe, a ich celem jest utrata zaufania w oczach naszych sympatyków.

Warto podkreślić, że współczesny świat jest mobilny, a ważne decyzje polityczne wymagają systemowych działań, które będą podejmowane dla dobra mieszkańców i naszych społeczności lokalnych. Nie można zamykać tematu zmian administracyjnych granic naszych gmin, tylko należy dążyć do wypracowania najlepszych rozwiązań, które pozwolą rozwijać i rozbudowywać nasze lokalne wspólnoty, dla dobra nas wszystkich. Każda rozmowa i dyskurs społeczny buduje, pozwalając reprezentować określone opcje i zamierzenia polityczne w przestrzeni publicznej.

Zarząd Platformy Obywatelskiej RP
Powiatu Sanockiego

grafika poglądowa

źródło: materiały nadesłane

logo: Platforma Obywatelska

27-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)