REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Czekają nas radykalne oszczędności! Budżet miasta przyjęty

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj Rada Miasta Sanoka przyjęła budżet na 2021 rok. Deficyt wynosi 19 mln zł, a zadłużenie 92,5 mln zł Na inwestycje ma być wydatkowana kwota prawie 23 mln zł.

 

Nawet władze miasta nie ukrywają, że nie jest dobrze. O projekcie budżetu można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Projekt budżetu na rok 2021 wymagał będzie wprowadzenia radykalnych oszczędności po stronie wydatków bieżących, ze względu na potencjalne ze względu na skutki COVID-19 znaczne obniżenie transferów otrzymanych z budżetu państwa tj. subwencji i udziałów w podatku dochodowym, jak również dynamicznego przyrostu wydatków bieżących tzw. sztywnych w ostatnich trzech latach (2017-2020) w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, utrzymanie nowych obiektów inwestycyjnych oddanych do eksploatacji (Centrum Sportu i Rehabilitacji, dworzec multimodalny). Ponadto, duży wpływ na poziom wydatków w roku 2021 będzie miała obecna pandemia wirusa SARS COVID-19, na zapobieganie i zwalczanie której, zabezpieczono dodatkowe środki.

Projekt budżetu miasta Sanoka na 2021 rok – KLIKNIJ

Dochody

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2021 wynoszą 191.578.870,20 zł.

  • dochody bieżące to kwota 83.207.334,20 zł.,
  • dochody własne 91.257.462,00 zł,
  • subwencja ogólna 38.903.261,00 zł,
  • dotacje i środki na cele bieżące 53.046.611,20 zł.
  • dochody majątkowe oszacowano na 8.371.536,00 zł
  • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.025.536,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 3.246.000,00 zł
  • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000,00 zł,

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2021 wynosi ogółem 210.497.728,92 zł

  • wydatki bieżące to kwota 87.555.418,20 zł, tj. 89,10% wydatków ogółem
  • wydatki majątkowe 22.942.310,72 zł tj. 10,90 % wydatków ogółem

Spłata rat kredytów i pożyczek

Z uwagi na wystąpienie deficytu, wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z emisji obligacji komunalnych, natomiast źródłem pokrycia planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 5.178.258,93 zł będą przychody z wolnych środków.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2021r. wyniesie ogółem 92.548.014,28 zł. Na początku obecnej kadencji wynosiło 66,2 mln zł, czyli wzrosło o 30 mln zł!

Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2021 ma wynieść 103.817.832,74 zł, tj. 54,19%.

Za projektem budżetu głosowało 15 radnych, 3 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała budżetowa na 2021 rok została więc podjęta.

Wkrótce więcej informacji związanych z sesją budżetową w mieście.

archiwum Esanok.pl

22-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)