REKLAMA
REKLAMA

W sprawie poszerzenia granic Sanoka piłka jest jeszcze w grze? Decyzję poznamy do końca lipca

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, choć w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, granice Sanoka wciąż pozostają kwestią sporną.

Cały projekt rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (organ pomocniczy Rady Ministrów służący do wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządów terytorialnych), nie zajęła jednak stanowiska w kwestii dotyczącej zmiany granic miasta Sanoka. Przeciwko włączeniu trzech sołectw do miasta opowiedziały się: Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich. Zaproponowały natomiast odłożenie rozpatrzenia wniosku miasta Sanoka o rok, by ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne, z uwagi na błędy merytoryczne i formalne, które podczas konsultacji wystąpiły.

Jak zauważa Serwis Samorządowy PAP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza jednak podtrzymać zawartą w projekcie opinię wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, proponującą powiększenie granic miast Sanoka. Wniosek Sanoka i projekt rozporządzenia RM poparł Związek Miasta Polskich. Decyzja zapadnie do 31 lipca br. Podejmie ją Rada Ministrów.

Natomiast wiadomo już, że powiedziano „stop” poszerzeniu Rzeszowa o sołectwa należące do gminy Boguchwała. ZMP i ZGW RP zawarły w sprawie wykreślenia z projektu wniosku Rzeszowa stosowne porozumienie.

Na stronie „Gmina Wiejska jest OK” na Fb napisano, że ten fakt może napawać nadzieją. „Sytuacja ta przeczy popularnemu twierdzeniu, że wszelkie kwestie sporne dotyczące poszerzania granic miast kosztem wsi są automatycznie rozstrzygane na korzyść miast” – zauważono, akcentując, że gmina Sanok wciąż zabiega o powstrzymanie procesu poszerzenia granic miasta Sanoka zgodnie z wolą lokalnej społeczności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza negatywnie o zmianie granic Sanoka, ale decyzja już zapadła

23-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)