REKLAMA
REKLAMA

Bezrobocie w powiecie sanockim. Ile osób czeka na pracę?

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE.  Stopa bezrobocia w Polsce w 2021 roku wyniosła 5,4%. Na Podkarpaciu ukształtowała się na poziomie 8,2%, a w powiecie sanockim była jeszcze niższa. Blisko 2,5 tys. osób było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Ile wyniosła stopa bezrobocia w naszym powiecie?

Szacowana przez ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, w końcu 2021 r. wyniosła 5,4%., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian, a w zestawieniu z końcem 2020 r. była niższa o 0,9 %. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2021 r. kształtowała się w przedziale od 3,0% w województwie wielkopolskim, do 8,6%. w warmińsko-mazurskim.

Porównując poziom bezrobocia w końcu 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 24,2 tys. osób, czyli o 2,6%., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,1%. W lutym 2020 r. wynosiła ona 5,5% – podaje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W grudniu 2021 r., według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 17,6 tys. mniej niż w listopadzie 2021 r., ale o 14,7 tys. więcej niż w grudniu 2020 r.

Jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu?

Nasze województwo, w grudniu uplasowało się na drugim miejscu, tuż za województwem warmińsko-mazurskim pod względem wysokości stopy bezrobocia z wynikiem 8,2%. Jest to przyrost o 0,1% względem poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 8,2% i wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast zmniejszyła się w odniesieniu do grudnia 2020 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych była o 0,7% wyższa niż przed miesiącem, a o 11,5% niższa niż w grudniu 2020 r – czytamy w publikacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Stopa bezrobocia w poprzednim roku kształtowała się w granicach 9,4-8,1% od stycznia do listopada. 

Postanowiliśmy się przyjrzeć sytuacji bezrobocia w powiecie sanockim na przestrzeni ubiegłego roku. 

Z informacji uzyskanych od poszczególnych gmin i urzędu miasta Sanoka, w naszym powiecie jest 94 262 mieszkańców, według danych na dzień 31.12.2021 rok. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w grudniu kształtowała się na poziomie 2488 osób z uwzględnieniem 294 osób z prawem do zasiłku.

Tabela przestawia stopę bezrobocia w 2021 roku w naszym powiecie, podregionie i województwie z wyszczególnieniem jedenastu miesięcy.

Z informacji przekazanych nam przez Powiatowy Urząd pracy w Sanoku, w powiecie 743 osoby pozostawały bez pracy przez okres dłuższy niż 24 miesiące, a 417 osób były bezrobotnymi powyżej roku jednak nie dłużej niż 2 lata. Warto również zaznaczyć, że 419 osób z wykształceniem wyższym było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

W grudniu przedsiębiorcy zgłosili do urzędów pracy 134 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowe, a w ciągu roku zgłoszonych zostało 1662 miejsc.

źródło: Red., gov, Urząd Statystyczny w Rzeszowie


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Ceny drewna mocno w górę! Dlaczego?

02-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)