REKLAMA
REKLAMA

Czerwiec miesiącem sesji absolutoryjnych. Czy włodarze mogą liczyć na pełne poparcie?

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 30 czerwca organ uchwałodawczy jednostek samorządu terytorialnego musi wyrazić swoją ocenę na temat wykonania budżetu przez wójta, burmistrza, prezydenta, czy w przypadku powiatów – zarządu, za poprzedni rok. To dla każdego włodarza jedna z ważniejszych sesji w roku. Pokazuje ona bowiem, czy radni zgadzają się z polityką rozwoju prowadzona przez organ wykonawczy.

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. odnosi się do absolutorium w przepisie art. 271.

Nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią z badania sprawozdania finansowego,
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej,
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Nieudzielenie absolutorium oznacza uruchomienie niejako automatycznie procedury zmierzającej do odwołania organu wykonawczego.

W przypadku samorządu gminnego uchwała, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta, burmistrza, prezydenta, i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania. Aby referendum było wiążące, musi wziąć w nim  udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Wniosek musi poprzeć ponad połowa głosujących.

W samorządach wojewódzkich czy powiatowych, nieudzielenie zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Grafika poglądowa


Sesje absolutoryjne w gminach i powiatach naszego regionu:

Powiat bieszczadzki (zarząd: Marek Andruch – starosta, Artur Woźny – wicestarosta, członkowie zarządu: Mieczysław Kaźmierczyk, Ryszard Urban) – nie ma ustalonego terminu.

 • Gmina Czarna (wójt: Bogusław Kochanowicz) – nie ma ustalonego terminu.
 • Gmina Lutowiska (wójt: Jacek Mróz) – nie ma ustalonego terminu.
 • Ustrzyki Dolne (burmistrz: Bartosz Romowicz) – nie ma ustalonego terminu.

Powiat brzozowski (zarząd: Zdzisław Szmyd – starosta, Jacek Adamski – wicestarosta, członkowie zarządu: Adam Jajko, Wiesław Marchel, Stanisław Szarek) – 22 czerwca, godz. 13:00.

 • Brzozów (burmistrz: Szymon Stapiński) – nie ma ustalonego terminu.
 • Gmina Domaradz (wójt: Jan Kędra) – 17 czerwca, godz. 9:00.
 • Gmina Dydnia (wójt: Alicja Pocałuń) – 28 czerwca, godzina do ustalenia.
 • Gmina Haczów (wójt: Stanisław Jakiel) – 20 czerwca, godz. 13:00.
 • Gmina Jasienica Rosielna (wójt: Urszula Brzuszek) – absolutorium udzielone jednogłośnie.
 • Gmina Nozdrzec (wójt: Stanisław Żelaznowski) – nie ma ustalonego terminu.

Powiat leski (zarząd: Andrzej Olesiuk – starosta, Janusz Haftek – wicestarosta, członek zarządu: Henryk Gajda) – wstępnie 30 czerwca.

 • Gmina Baligród (wójt: Robert Stępień) – 10 czerwca, godz. 16:00.
 • Gmina Cisna (wójt: Renata Szczepańska) – wstępnie 28 lub 29 czerwca).
 • Lesko (burmistrz: Adam Snarski) – nie ma ustalonego terminu.
 • Gmina Olszanica (wójt: Krzysztof Zapała) – absolutorium udzielone jednogłośnie.
 • Gmina Solina (wójt: Adam Piątkowski) – wstępnie 20 czerwca.

Powiat sanocki (zarząd: Stanisław Chęć – starosta, Janusz Cecuła – wicestarosta, członkowie zarządu: Damian Biskup, Andrzej Chrobak, Krzysztof Strzyż) –

 • Gmina Besko (wójt: Mariusz Bałaban) – absolutorium udzielone jednogłośnie – zobacz.
 • Gmina Bukowsko (wójt: Marek Bańkowski) – nie ma ustalonego terminu, na pewno po 22 czerwca.
 • Gmina Komańcza (wójt: Roman Bzdyk) – 29 czerwca, godzina do ustalenia.
 • Sanok (burmistrz: Tomasz Matuszewski) – wstępnie 30 czerwca.
 • Gmina Sanok (wójt: Anna Hałas) – nie ma ustalonego terminu, wstępnie między 20-24 czerwca.
 • Gmina Tyrawa Wołoska (wójt: Teresa Brzeżawska-Juszczak) – nie ma ustalonego terminu.
 • Zagórz (burmistrz: Ernest Nowak) – prawdopodobnie w ostatnim tygodniu czerwca.
 • Gmina Zarszyn (wójt: Magdalena Gajewska) – 15 czerwca, godz. 12:00.

*Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.

10-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)