REKLAMA
REKLAMA

INTERWENCJA. Czy woda ze źródła w Zagórzu jest zdatna do picia? (ZDJĘCIA)

ZAGÓRZ, SANOK/ PODKARPACIE. Źródło wody w Zagórzu przy ulicy Promenada cieszy się częstymi wizytami okolicznych mieszkańców, którzy ochoczo czerpią z niego wodę. W związku z interwencją zgłoszoną przez jednego z mieszkańców postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się sprawie.

 Zachęcamy do zgłaszania podobnych interwencji za pomocą szablonu – ZGŁOSZENIA / INTERWENCJE

Do naszej redakcji wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca z pytaniami związanymi ze źródłem wody w Zagórzu przy ulicy Promenada. Osoba zgłaszająca zauważyła, że nie tylko mieszkańcy Zagórza, ale i okolicznych miejscowości licznie przybywają pobierać ową wodę, co z kolei spowodowało nasunięcie się pytań, co do jej zdatności.

Od wielu lat mieszkańcy Zagórza, Sanoka i okolic cenią sobie wodę z tego źródła. Pytanie, jaki jest stan biologiczny i chemiczny wody ze źródła. Czy jakość tej wody nadaje się do spożycia i warunki, w jakich odbywa się jej pobór są właściwe? – zapytał nasz czytelnik.

Postanowiliśmy skierować te pytania do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sanoku.

Wskazane źródło naturalne przy ulicy Promenada w Zagórzu nie jest pod nadzorem PSSE w Sanoku. Służby sanitarne nigdy nie pobierały z tego źródła wody do badania laboratoryjnego, więc nie możemy stwierdzić, że jakość wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiada wartościom parametrycznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – odpowiada nam Marta Żaczek z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sanoku.

Zwróciliśmy się również z pytaniami do Urzędu Miasta i Gminy Zagórz. Zapytaliśmy, czy urząd ma świadomość tego, że dużo osób pobiera ze źródełka wodę oraz czy w związku z tym zlecany jest pobór próbek wody  w kierunku zbadania jakości  wody.

 

Gmina Zagórz nie monitoruje poziomu poboru wody, ani miejsca zamieszkania użytkowników przedmiotowego „źródła”. Nie jest monitorowana również jakość pochodzącej z niego wody. Zagórz od kilku lat posiada sieć wodociągową, dzięki której odbywa się zaopatrzenie w wodę pitną o jakości spełniającej wymagane prawem normy – odpowiada nam Jerzy Zuba z Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

Obecnie Gmina Zagórz nie zleca wykonywania badań jakości wody w przedmiotowym źródełku. W związku z powyższym ponownie została zainstalowana tablica informująca, że woda jest niezdatna do picia – przekazuje nam Alicja Górniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

 
W związku z  brakiem przebadania wody pod względem zdatności do picia nie należy pobierać wody ze źródełka.
 

 

 

źródło: Red., materiały nadesłane


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
INTERWENCJA: BRAK biletomatów w autobusach MKS. Pasażerowie mają pretensje

 

25-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)