REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Poszerzenie miasta? Poznaliśmy wstępny rachunek zysków i strat!

SANOK / PODKARPACIE. Miasto zaprezentowało wyliczenia dotyczące wpływów do miejskiej kasy po ewentualnym przyłączeniu w jego granice sołectw Bykowce, Zabłotce oraz części sołectwa Trepcza. Według magistratu to ponad 2,3 mln złotych. Wiceburmistrz Artur Kondrat podał również kwoty, które miasto będzie musiało zabezpieczyć w ramach wydatków stałych. To łącznie nieco ponad 1,3 mln złotych. W wiarygodność szczególnie tych ostatnich wyliczeń wątpi radny Sławomir Miklicz, który opowiedział o niezrealizowanych ustaleniach z posiedzenia komisji dotyczących udostępnienia radnym szczegółowych danych. Odpowiedzi udzielił mu skarbnik Bogdan Florek.

Z wyliczeniami, o których mowa, opinia publiczna zapoznaje się po raz pierwszy, mimo, że to już trzecia próba poszerzenia granic administracyjnych miasta Sanoka.

Na konkretne kwoty czekano z niecierpliwością, gdyż od samego początku procedowania pomysłu władz miasta odnośnie poszerzenia, sporo się o nich mówiło, ale mało konkretnie.

Na ostatniej sesji rady miasta, konkrety wreszcie padły. Zaprezentował je w imieniu burmistrza Tomasza Matuszewskiego, wiceburmistrz Artur Kondrat.

Artur Kondrat. Foto: archiwum Esanok.pl

Zgodnie z informacją przygotowaną przez skarbnika miasta, prognozowane wpływy z trzech sołectw w skali roku wynoszą 2 313 026 złotych – powiedział Artur Kondrat przedstawiając projekt uchwały dotyczący włączenia do dotychczasowego obszaru miasta Sanoka pierwszej z omawianych podczas sesji miejscowości.

Przy okazji trzech kolejnych projektów uchwał związanych kolejno z Bykowcami, Trepczą i Zabłotcami, wiceburmistrz mówił również o wyliczeniach dotyczących stałych kwot, które miasto będzie musiało zabezpieczyć na utrzymanie infrastruktury komunalnej.

Z zaprezentowanych danych wynika, że miasto poniesie w tym zakresie następujące koszty (w skali roku):

  • Bykowce: 910 249 zł
  • Trepcza (część): 84 129 zł
  • Zabłotce: 340 491 zł

Razem: 1 334 869 zł

W dyskusji głos zabrał radny Sławomir Miklicz, który przypomniał, że na posiedzeniu komisji poprzedzającym wtorkową sesję, padł wniosek o przekazanie radnym konkretnych wyliczeń dotyczących tego, co składa się na wymienione kwoty stałe związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej w przyłączanych miejscowościach.

Sławomir Miklicz. Foto: archiwum Esanok.pl

– Podczas posiedzenia komisji finansowej nie przedstawiono nam szczegółowych danych dotyczących tego, w jaki sposób wyliczono te kwoty i co się konkretnie na nie składa. Burmistrz zobligował się, że informacje te zostaną radnym udostępnione następnego dnia. Tak się jednak nie stało i szczegółowych wyliczeń nie otrzymaliśmy do teraz (moment procedowania projektów uchwał podczas sesji – przyp. red.). Nie wiem dlaczego nie uzyskaliśmy tych danych. Nigdzie nie usłyszałem informacji, że te dane są tajne – powiedział podczas sesji Sławomir Miklicz i dodał: – Jeżeli powołujemy się na argumenty, to te argumenty powinny nam zostać przedstawione. W obliczu różnych sytuacji, które miały do tej pory miejsce, kiedy niektóre dane musieliśmy sprawdzać, bo nie były do końca precyzyjne, tak samo podchodzę do przedstawionych tutaj wyliczeń. Dla mnie są one niewiarygodne, gdyż nie przedstawiono nam żadnej dokumentacji opisującej choćby sposób ustalenia tych kwot.

Radnemu odpowiedział skarbnik Bogdan Florek, zaznaczając na wstępie, że dokumenty z wyliczeniami nie dotarły do radnych w piątek ze względu na pomyłkę w zaadresowaniu maila skierowanego do biura rady.

Poprosiliśmy o uzupełnienie wypowiedzi z sesji, aby optymalnie wyjaśnić mechanizm wyliczenia kwoty wpływów. Opiera się on na sprawozdaniu Rb-PDP za 2021 Gminy Sanok złożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Bogdan Florek. Foto: archiwum Esanok.pl

Pierwszy sposób wyliczenia polega na podzieleniu kwoty ogółem dochodów podatkowych Gminy Sanok (25 mln zł) przez liczbę mieszkańców ogółem gminy (18314) i pomnożeniu przez liczbę mieszkańców przejmowanych sołectw (1476). Jest to kwota 2,02 mln zł, która uwzględnia udział we wpływach ze wszystkich rodzajów podatków. Drugi sposób wyliczenia polega na uwzględnieniu dochodu z podatku od nieruchomości jaką płaci spółka SPGK do Gminy Sanok i z nieruchomości, które będą przejęte. Jest to kwota ok 1,4 mln zł. Do tej kwoty wyliczony został udział w podatku od osób fizycznych, który jest największą pozycją dla Gminy Sanok w dochodach podatkowych. Z wyliczenia wynika kwota 913 tys. zł. W sumie wyliczenie II sposobem daje łączną kwotę dochodów na poziomie ok. 2,3 mln zł. Hipotetycznie możliwe uzyskane dochody przez Miasto Sanok znajdują się w przedziale 2,02 mln do 2,3 mln zł i stanowią one 9,2% ogólnej wartości dochodów podatkowych jakie Gmina Sanok uzyskała w roku 2021 – mówi nam Bogdan Florek.

Na wystąpienie Sławomira Miklicza zareagował również wiceburmistrz Kondrat.

Jeśli chodzi o koszty stałe po stronie miasta, to chodzi głównie o remonty bieżące dróg, oznakowanie, utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego, konserwację plus ceny energii, utrzymanie konserwacji cieków wodnych, dopłaty do wody, dopłaty do ścieków, koszty Miejskiej Komunikacji Samochodowej, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie cmentarza i obiektów komunalnych – wyliczył Artur Kondrat.

W ramach „ad vocem”, radny Miklicz zaznaczył, że o ile wyliczenie kwoty wpływów jest w miarę zrozumiałe i wcześniej rozmawiano na ten temat, o tyle ciekawy jest on szczególnie sposobu wyliczenia kosztów stałych dla miasta, gdyż jak zaznaczył, koszty utrzymania dróg czy utrzymania infrastruktury każą się zastanowić, czy wymienione przez wiceburmistrza kwoty będą wystarczające.

Z rozmowy z radnym Sławomirem Mikliczem wynika, że do czwartku do godziny 12:00, radni nie otrzymali wiadomości ze szczegółami dotyczącymi wyliczenia kwot kosztów stałych, które będzie ponosiło miasto, jeśli dojdzie do poszerzenia. W czwartek (31.03) przesłane zostały natomiast dane dotyczące kwoty, która zasili miejską kasę.


Ostatecznie radni przyjęli pakiet czterech projektów uchwał związanych z procedurą poszerzenia granic administracyjnych Sanoka.

– Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta Sanoka obszaru sołectwa Bykowce – z Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Głosowało 17 radnych.

Za – 13: Ryszard Karaczkowski, Adam Kornecki, Piotr Kot, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Grażyna Rogowska-Chęć, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Radosław Wituszyński, Beata Wróbel.

Przeciw – 4: Roman Babiak, Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Sławomir Miklicz.

Nieobecni: Zofia Kordela-Borczyk, Marian Osękowski, Jakub Osika, Łukasz Radożycki.

– Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta Sanoka obszaru sołectwa Zabłotce – z Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Głosowało 17 radnych.

Za – 14: Ryszard Karaczkowski, Adam Kornecki, Piotr Kot, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Sławomir Miklicz, Grażyna Rogowska-Chęć, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Radosław Wituszyński, Beata Wróbel.

Przeciw – 3: Roman Babiak, Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis.

Nieobecni: Zofia Kordela-Borczyk, Marian Osękowski, Jakub Osika, Łukasz Radożycki.

– Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na włączeniu do dotychczasowego obszaru miasta Sanoka części obszaru sołectwa Trepcza – z Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Głosowało 17 radnych.

Za – 14: Ryszard Karaczkowski, Adam Kornecki, Piotr Kot, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Sławomir Miklicz, Grażyna Rogowska-Chęć, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Radosław Wituszyński, Beata Wróbel.

Przeciw – 1: Roman Babiak.

Wstrzymali się – 2: Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis.

Nieobecni: Zofia Kordela-Borczyk, Marian Osękowski, Jakub Osika, Łukasz Radożycki.

– Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granic miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Głosowało 17 radnych.

Za – 14: Ryszard Karaczkowski, Adam Kornecki, Piotr Kot, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Sławomir Miklicz, Grażyna Rogowska-Chęć, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Radosław Wituszyński, Beata Wróbel.

Przeciw – 1: Roman Babiak.

Wstrzymali się – 2: Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis.

Nieobecni: Zofia Kordela-Borczyk, Marian Osękowski, Jakub Osika, Łukasz Radożycki.

grafika poglądowa (Red., ilustracyjne, Gmina Wiejska jest OK)

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Podejście trzecie. Apel o studzenie emocji i burzliwa dyskusja! (VIDEO)

W materiale video między innymi wypowiedzi z fragmentu opisywanego w artykule: SANOK. Poszerzenie miasta? Poznaliśmy wstępny rachunek zysków i strat!

Wszystko zaczęło się w marcu 2020 roku.

Burmistrz Matuszewski chce powiększyć Sanok. Dwukrotnie! (VIDEO, ZDJĘCIA)

 

Nowa koncepcja burmistrza. Chce „tylko” Trepczę, Bykowce i Zabłotce

Miasto już nie chce trzech sołectw, tylko kawałek Trepczy. Cyrk z poszerzeniem Sanoka

Decyzja o poszerzeniu Sanoka nie zapadnie do końca roku!

01-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)