REKLAMA
REKLAMA

Uczelnia Państwowa: Agroleśnictwo – zrównoważony system gospodarki rolnej i leśnej

SANOK  / PODKARPACIE.  W dniach 13-15 maja 2024 roku Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zorganizował I Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Agroleśnictwo – zrównoważony system gospodarki rolnej i leśnej”.

Głównym celem konferencji było upowszechnienie aktualnej wiedzy dotyczącej agroleśnictwa.  Według definicji ICRAF – World Agroforestry agroleśnictwo to zespół praktyk rolniczych, gdzie drzewa lub krzewy są w sposób celowy zintegrowane z uprawą rolną lub chowem zwierząt na tym samym obszarze. Agroleśnictwo to ważna praktyka rolnictwa regeneracyjnego, która pozwala osiągnąć większą różnorodność produktów przy mniejszej ilości nakładów niepochodzących z gospodarstwa rolnego, przy jednoczesnej poprawie odporności gospodarstwa na zmianę klimatu.
Podczas konferencji poruszane były zagadnienia dotyczące między innymi: szans i barier rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce i Europie; produkcja rolno-leśna jako alternatywny kierunek rozwoju obszarów wiejskich, a także wpływu systemów rolno-leśnych na kształtowanie bioróżnorodności.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że podczas konferencji naukowej referaty wygłaszali również rolnicy-praktycy. Dobre praktyki działalności w systemach rolno-leśnych na przykładzie regionu Andaluzja w Hiszpanii przedstawił Juan Carlos Torres Chacon, zaś Marcin Wójcik ze Stowarzyszenia Polska Ekologia omówił przykłady dobrych praktyk działalności w systemach rolno-leśnych w Polsce.

Zdaniem uczestników konferencji dobrze zaprojektowane systemy rolno-leśne dostosowane do warunków lokalnych mogą zwiększyć różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu. Wdrożenie systemów rolno-leśnych w Polsce, a także w Europie może stanowić szansę na wielokierunkowy rozwój obszarów wiejskich.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Agroleśnictwo – zrównoważony system gospodarki rolnej i leśnej” dofinansowana była ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Materiały nadesłane

Artykuł sponsorowany

24-05-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)