REKLAMA

BWA zaprasza na wernisaż Jarosława Sankowskiego

SANOK. BWA Galeria Sanocka zaprasza na wernisaż wystawy Jarosława Sankowskiego „Reakcja”, który odbędzie się w czwartek 10 listopada o godzinie 18.00. Wystawa potrwa do 3o listopada.

JAROSŁAW  SANKOWSKI

Urodzony w 1962 roku w Bydgoszczy. Po pięcioletniej nauce w bydgoskim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, rozpoczął studia w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.  Po pięcioletniej nauce na Wydziale Architektury i  Wzornictwa Przemysłowego następnie Malarstwa i Grafiki w 1987 roku otrzymał Dyplom w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa.  Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową,  obecnie związany jako pedagog na stanowisku adiunkta z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W malarstwie i w rysunku autor cykli o tematyce architektonicznej oraz cykli odnoszących się do ilustracji praw fizyki.

Artysta w swoim malarstwie porusza się w przestrzeni określonej przez elementy architektoniczne, komponując je w układy nawiązujące do klasyki architektury europejskiej. Aranżacje architektoniczne są dla autora okazją badania możliwości wyrazowych płaszczyzny malarskiej i linii a także zależności między geometrią kompozycji a czynnikiem emocjonalnym. Obrazy są malowane swobodnie z malarskim rozmachem, choć cechuje je szczególna skłonność autora do porządkowania kompozycji zgodnie z wymogami wzoru architektonicznego.

Odrębnym założeniem artystycznym jest tworzenie prac malarskich, których inspiracją są opracowania graficzne zawarte w podręcznikach, instrukcjach, tablicach, prospektach, które dotyczą fizykalnych zależności między przedmiotami.

Autor kilkunastu  wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.  Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków .

Laureat nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na XIV Ogólnopolskim Salonie Plastyki „Egeria” 2008
Nominacja do nagrody na 23 FPMW w Szczecinie.

„Reakcja”

W nawiązaniu do wcześniejszych pokazów prac z cyklu „grawitacja”, przygotowałem wystawę malarstwa pod nazwą „reakcja” jako kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych doświadczeń. Jest to kolejny pokaz obrazów wpisany w projekt dotyczący praw fizyki.

Istnieje on niezależnie od mojego malarskiego zainteresowania architekturą od 1997 trwającego do dziś.

Od 2007 roku, w ramach założenia artystycznego powstają prace malarskie, których inspiracją są opracowaniam graficzne zawarte w podręcznikach, instrukcjach, tablicach, prospektach, które dotyczą ogólnie mówiąc fizyki. Pojmowany przeze mnie obraz – w tym malarski – zawiera pewien zasób informacji niesionych przez swoją wizualność, takich jak : rozkład barw, opracowanie powierzchni, rozmiar, substancja materialna, treść symboliczna ,znak, cechy dynamiczne, narracja, reprezentatywność etc.

Jest ekspresją autora ale odnosi się do otoczenia, bezpośrednio lub pośrednio, wykorzystując wrażliwość, entuzjazm lub zwykłą cierpliwość jego odbiorcy. Jest autorefleksją gdyż jest oglądany wiele razy (za nie każdym razem inaczej). Pozbawiony komentarza, rodzi i sugeruje własne interpretacje lub jest niemy.

Przeniesienie grafiki informacyjnej w rzeczywistość obrazu, rozszerza jego funkcję, wykorzystując jej obiektywność do stworzenia innej narracji.

Kilka przedmiotów wykorzystanych w doświadczeniach naukowych, obdarzonych jest na płaszczyźnie obrazu „innym życiem” w niekończącym się procesie objaśniania i tłumaczenia, które nie dokonuje się na ogólnie przyjętych zasadach.

Pozostaje układ form z ich tektoniką, usytuowanie, oddziaływanie na siebie w zależnościach kompozycyjnych i przestrzennych.

Rytmiczne podziały tabel i pól do wypełnienia logiczną treścią stają się miejscem prób usystematyzowania i uporządkowania obserwacji i wrażeń.

Podręcznik pisany i ilustrowany dla siódmoklasisty, stał się polem konfrontacji doświadczenia i wspomnień, wiedzy wyuczonej i praktyki, stał się przestrzenią – pejzażem do studiów z natury.

Jarosław Sankowski sierpień 2011

10-11-2011


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.