Karpackie Spotkania Kultur

19-08-2011

LESKO. Karpackie Spotkania Kultur  i Euroregionalny Jarmark Turystyczny „Nasze Karpaty” to przedsięwzięcia Gminy Lesko i Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Ekoturystycznego „Baszta”.

Celem głównym  tych ciekawych inicjatyw prokulturalnych i proturystycznych jest ukazywanie walorów lokalnej twórczości, krzewienie miejscowych zwyczajów i tradycji oraz prezentacja atrakcji turystycznych turystom i mieszkańcom regionu. Wspólnym zamierzeniem  jest  także  podkreślenie roli, jaką odgrywa kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Podkarpacia, a zwłaszcza Bieszczadów. Poprzez udział wystawców i zespołów naszych przygranicznych sąsiadów impreza nabrała  charakteru międzynarodowego. Miejscem  realizacji tego działania jest miasto Lesko, zwane „Bramą Bieszczadów”- miasto o bogatej historii, położone na szlakach handlowych i komunikacyjnych wiodących do ościennych krajów: Ukrainy i Słowacji.

Obecnie ze swoją historią i śladami przeszłości, oraz przypominaną wielokulturowością stało się znakomitym miejscem do organizacji tego karpackiego przedsięwzięcia o zasięgu ponadlokalnym i ponadregionalnym. Miejmy nadzieję, że jarmark przyciągnie w Bieszczady turystów, którzy będą chcieli poznać historię, tradycje  oraz kulturę Karpat.

Serdecznie zapraszamy!

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.