Sanocka młodzież coraz częściej sięga po alkohol!

17-03-2011

SANOK. W ostatnim czasie sanocka Policja odnotowała więcej przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich. W ciągu dwóch dni, aż 8 pijanych nastolatków policjanci oddali pod opiekę rodziców. Przypominamy, że za sprzedaż czy dostarczanie alkoholu małoletnim grozi odpowiedzialność karna, a o zachowaniu młodych ludzi powiadomiony zostanie sąd rodzinny.

W ciągu zaledwie dwóch dni, sanoccy policjanci podejmowali kilka interwencji dotyczących spożywania alkoholu przez młodzież. W tym czasie ujawnili osiem osób w wieku od 13 do 17 lat, które znajdowały się w stanie nietrzeźwości. Jedna z nich, 16-letnia dziewczyna miała ponad 2,2 promile alkoholu w organizmie.

Niestety większość rodziców bagatelizuje ten problem i próbuje tłumaczyć policjantom zachowanie nastolatków. Należy pamiętać, że spożywanie alkoholu przez takich młodych ludzi jest objawem demoralizacji. Policja, która ujawnia takie przypadki, powiadomi sąd rodzinny. Będzie też sprawdzać, kto sprzedał lub podał małoletnim alkohol.

Przypominamy jakie obowiązują w tym zakresie przepisy prawa:

art. 208 kodeksu karnego
„Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego,ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając do spożycia takiego napoju podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

„1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.”

art. 43. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
„1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.”

art. 4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
„Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.”

KPP Sanok

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.