Sesja budżetowa Rady Miasta Sanoka

17-02-2011

SANOK. 17 lutego o godz. 9.00 w Sali Herbowej  Urzędu Miasta Sanoka rozpocznie się V Sesja Rady Miasta Sanoka i będzie to sesja budżetowa!  Już dziś zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad, a także projektem budżetu na 2011 rok.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2011 r.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu  budżetu na 2011r. ,
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2011r.,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamknięcie obrad sesji.


PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.