W Mucznem o karpackich żubrach

12-07-2011

MUCZNE/BIESZCZADY. Warsztaty pt. „Ochrona żubra in situ” zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie odbyły się 7 lipca w Mucznem na terenie Nadleśnictwa Stuposiany.

Naukowcy, leśnicy i społecznicy rozważali, jak chronić górską populację żubra. Spotkanie miało międzynarodowy charakter; wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych i leśnych z Ukrainy.

Uczestników warsztatów przywitał Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie, po czym Piotr Brewczyński, naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych omówił sytuację żubra w Bieszczadach. W kolejnych wystąpieniach bieszczadzcy nadleśniczowie przedstawili działania swych jednostek na rzecz „puszcz imperatora”. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja projektu zagrody pokazowej w Nadleśnictwie Stuposiany, który będzie realizowany w tym roku.

Następnie o szansach na stworzenie stabilnej populacji żubrów w całych Karpatach mówił prof. Kajetan Perzanowski ze Stacji Badawczej Fauny Karpat PAN, zaś pracownik tejże instytucji, Maciej Januszczak, opowiedział o metodach monitorowania dzikich stad m.in. przy pomocy urządzeń technicznych.

Ważnym tematem jest obecnie wzbogacenie puli genowej bieszczadzkiego stada – o planach z tym związanych mówiła prof. Wanda Olech z SGGW, zaś na temat stanu zdrowotnego żubrów wypowiadał się dr Wojciech Bielecki.

Cenną uwagę zgłosił biorący udział w spotkaniu prof. Andrzej Bereszyński, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, który zaproponował, by białowiesko-kaukaską linię hodowlaną żubrów zacząć nazywać „karpacką” z uwagi na jej górski charakter i bytowanie na obszarze czterech państw w Karpatach.

W warsztatach uczestniczyli też naukowcy i leśnicy z Ukrainy, którzy współdziałają w swym kraju na rzecz ochrony przyrody. W trakcie spotkania z dyrektorem Edwardem Balwierczakiem podjęto deklarację o zawarciu w najbliższej przyszłości porozumienia między dyrekcjami Lasów Państwowych w Krośnie i Lwowie w zakresie ochrony i hodowli żubrów, przyjmując jednocześnie, że cała populacja tych ssaków żyjąca na obszarze przygranicznym winna być traktowana jako metapopulacja karpacka. Określono pola przyszłej współpracy z zakresie wymiany informacji i monitoringu stad żubrów. Za sprawę niezwykle ważną uznano wspólne reagowanie w nagłych przypadkach związanych z ochroną tego gatunku.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.