Abolicja dla cudzoziemców – pierwsze decyzje w województwie podkarpackim

14-03-2012

PODKARPACIE. 8  pozytywnych decyzji wydał wojewoda podkarpacki cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski o abolicję. Odtąd mogą m.in. ubiegać się o legalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia.

Na Podkarpaciu cudzoziemcy złożyli do tej pory 32 wnioski: 18 w Przemyślu i 14 w Rzeszowie. Najwięcej wniosków – 20 złożyli obywatele Ukrainy, 8 – Armenii, 2 – Indii, 2 – Rosji. Wśród rozpatrywanych spraw wojewoda podkarpacki nie wydał negatywnych decyzji.

Po upływie 2 – letniego czasu ważności decyzji abolicyjnej, cudzoziemcy będą mogli skorzystać ze zwykłego trybu legalizacji pobytu. Ustawa abolicyjna obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Obejmuje osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Cudzoziemcy przebywający na Podkarpaciu zainteresowani zalegalizowaniem swojego pobytu w Polsce w trybie abolicji, mogą do 2 lipca 2012 r. wystąpić z wnioskiem do wojewody podkarpackiego. Szczegółowe informacje na temat procedury, w tym o miejscach składania wniosków i niezbędnych dokumentach znajdują się na stronie internetowej www.rzeszow.uw.gov.pl pod banerem „Bądź legalnie”.

PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.