38.000 złotych na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Sanoku!

SANOK. Urząd Miasta w Sanoku zaprasza stowarzyszenia i kluby do składania ofert na zajęcia organizujące czas wolny dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe i inne niż sport. Zajęcia dofinansowane będą z budżetu miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012 r.

Łącznie przewiduje się dofinansowanie 1520 godzin zajęć za kwotę 38 000 zł.

Realizatorzy programów zajęć „Alternatywy przez sport” i „Alternatywy inne niż sport” powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek.
2. Dokumentację potwierdzającą uprawnienia trenerskie, instruktorskie lub inne uprawniające do pracy z dziećmi  i młodzieżą.
3. Oświadczenia osób, które będą realizować zajęcia.

Wniosek oraz niezbędne załączniki można pobrać drogą elektroniczną ze strony BIP Urzędu Miasta (zakładka: konkursy) ze strony internetowej Urzędu Miasta: www.sanok.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta (I piętro pok. 20. Zgłoszenia wraz z załącznikami opatrzone dopiskiem „Alternatywy przez sport” lub „Alternatywy inne niż sport” prosimy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku – Biuro Obsługi Klienta pokój 1 w terminie do 23 kwietnia 2012r. Więcej informacji pod nr 13 4652862.

 

Rozpatrzenie wniosków nastąpi 24 kwietnia 2012r. a następnie zawarte zostaną umowy na realizację zadań.

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."