Nowe władze w SPT Karpaty

27-03-2012

SANOK. W dniu 22 marca br. w Sanoku w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty.

Wybrano nowe władze, w skład których wchodzą: Stanisław Orłowski – prezes, Robert Bańkosz – wiceprezes, Jacek Łeszega - wiceprezes, Andrzej Radwański – sekretarz, Grażyna Chytła – skarbnik, Zbigniew Leniowski – członek zarządu, Piotr Bartnik – członek zarządu.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Roman Frodyma – przewodniczący, Robert Kubit - sekretarz oraz Paweł Wójcik - członek komisji.

Podczas zebrania oprócz spraw organizacyjnych, przedstawiono członków dwóch Komisji Egzaminacyjnych Marszałka Województwa Podkarpackiego: Przewodników Górskich oraz Przewodników Terenowych. Omówiono plan szkoleń oraz podano wytyczne dotyczące samokształcenia i podnoszenia jakości w turystyce. Poruszono również problem projektu deregulacji zawodu przewodnika terenowego i pilota turystycznego oraz temat aktualizacji strategii województwa podkarpackiego przez pryzmat turystyki.

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty zrzesza 59 przewodników górskich beskidzkich i 14 przewodników terenowych, w tym 40 przewodników turystycznych – członków zwyczajnych, 15 przewodników – kandydatów oraz 39 członków wspierających.

Członkowie SPT Karpaty wyróżniają się spośród innych grup i organizacji przewodnickich własnym strojem (czerwona kurtka z naszywkami stowarzyszenia, kapelusz oraz kełef).

Piotr Kutiak

PORCELANOWY ZAKĄTEK Precyzyjne Wycinanie

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.