46. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. 46. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka VI  kadencji, odbędzie się w dniu  05.09.2013r. (czwartek) o godz. 16.00  w sali herbowej Urzędu Miasta. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na

realizację projektu „E-usługi warunkiem wzmocnienia potencjału JST” w ramach działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Sanok- Lesko”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Sanoka – Lesko” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

7. Zamknięcie obrad.

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."