Dotacje dla organizacji pozarządowych

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok przeznaczyło prawie 140 tys. zł na dotacje na realizację zadań publicznych. Otrzymało je, na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert, 22 organizacje pozarządowe z terenu miasta.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej Urząd Miasta Sanoka przeznaczył kwotę 98.800 zł. Do konkursu przystąpiło 10 organizacji pozarządowych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań, m.in.: zapewnienie schronienia i higieny osobistej osobom bezdomnym, realizację programu PEAD, wspieranie działalności statutowej organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz pomoc dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Za kwotę 38 tys. zł 12 organizacji pozarządowych będzie realizowało zadania publiczne z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty organizacje pozarządowe będą: wspierały ruchy trzeźwościowe wśród młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, będą promowały zdrowe i trzeźwe życie oraz organizowały bezpieczny wypoczynek dla dzieci z rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym.

Dzięki takiemu wsparciu Urzędu Miasta Sanoka organizacje pozarządowe mogą efektywniej wykonywać swoje zadania statutowe.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

 

 

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."