„Alkohol – ograniczona dostępność”

SANOK / PODKARPACIE. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku wspólnie z przedstawicielami samorządu terytorialnego przeprowadzi działania profilaktyczne pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji kontrolowane będą miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Policjanci wspólnie z przedstawicielami samorządu terytorialnego w szczególności z członkami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolują placówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe pod kątem przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczyć będą w szczególności:
– ujawniania przypadków spożywania alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu,
– ujawniania przypadków sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym
– nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania alkoholu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

KPP Sanok

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."