Ars, czyli jak dbać o miłość

Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im J. Grodka w Sanoku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sanoku od stycznia 2015 roku rozpoczyna realizację IV edycji programu profilaktycznego tym razem pt.: „Ars, czyli jak dbać o miłość”

będącym częścią Projektu pt: ”Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Wcześniejsze realizowane edycje ukierunkowane były na profilaktykę chorób nowotworowych wśród kobiet i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Celem realizacji IV edycji jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym. Realizacja projektu przyczyni się do ukształtowania prozdrowotnych postaw i zachowań młodych ludzi, a także ograniczy podejmowanie przez nich ryzykownych zachowań, co korzystnie wpłynie na zdrowie i jakość życia przyszłych rodziców i ich potomstwa.

materiały nadesłane

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."