Nowa ustawa o cudzoziemcach. Szersze kompetencje Straży Granicznej

PODKARPACIE. Wkrótce (tj. 1 maja br.) wejdzie w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, która rozszerzy kompetencje Straży Granicznej. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego OSG w ramach przygotowań do przyjęcia nowych zadań uczestniczyli w szkoleniu

, które odbyło się w dniach 5-7 marca w miejscowości Berezka koło Polańczyka.

Ideą spotkania było przekazanie, poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie nowego prawa migracyjnego.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy, kompetencje związane ze zwalczaniem nielegalnej migracji – począwszy od stwierdzenia czy pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest legalny czy też nie, poprzez wydanie decyzji powrotowej i w określonych przypadkach jej przymusowe wykonanie, będą należeć wyłącznie do właściwych organów Straży Granicznej. Dla tych organów zostało również zarezerwowane prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia cudzoziemcowi ochrony przed wydaleniem tj. udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Podczas warsztatów szczególnie dużo uwagi poświęcone zagadnieniu tzw. dobrowolnego powrotu cudzoziemców – jako preferowanej formie zakończenia nielegalnego pobytu na terytorium Polski.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM), a współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.

W warsztatach oprócz funkcjonariuszy pionu do spraw cudzoziemców Bieszczadzkiego OSG wzięli również udział przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

BOSG

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."