Podczas Światowego Zjazdu Sanoczan znaleziono dwa telefony komórkowe

Podczas Światowego Zjazdu Sanoczan zostały znalezione dwa telefony komórkowe. Są do odebrania w Urzędzie Miasta Sanoka, pokój nr 63.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL