absolutorium dla burmistrza

BURMISTRZ SANOKA: Pierwszy raz odnoszę się do takich głupot, takiego prymitywizmu i takiego niskiego lotu zachowań (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. - Pierwszy raz odnoszę się do takich głupot, takiego prymitywizmu i takiego niskiego lotu zachowań – tymi słowami burmistrz Sanoka, rozpoczął swoje wystąpienia podczas sesji absolutoryjnej odnosząc się do oświadczenia dwójki radnych, które dotyczyło m.in. tragicznej sytuacji w sanockich szkołach.

Burmistrz Sanoka z absolutorium. „Gorąca” atmosfera na sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. 15 radnych „za”, 3 „przeciw” i dwa głosy „wstrzymujące się” to wynik głosowania nad udzieleniem burmistrzowi Sanoka, Wojciechowi Blecharczykowi, absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013.

Burmistrz Miasta z absolutorium (VIDEO HD)

SANOK. Dziś (28 bm.) podczas sesji absolutoryjnej rady Miasta Sanoka głosowano nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych. 4 było przeciw. Dwóch wstrzymało się od głosu. Więcej w materiale wideo!