brukcela

Interwencja Elżbiety Łukacijewskiej w związku z projektem nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER)

BRUKSELA. 10 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), które reguluje m.in. kwestię dopuszczalności udzielania pomocy na zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych.