Geograficzny System Informacji Przestrzennej

W Sanoku uruchomiono Geograficzny System Informacji Przestrzennej

SANOK / PODKARPACIE. Urząd Miasta w Sanoku uruchomił Geograficzny System Informacji Przestrzennej. Na jego opracowanie i wdrożenie Miasto pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013.

Geograficzny System Informacji Przestrzennej w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. W przyszłym roku w Urzędzie Miasta Sanoka zacznie funkcjonować Geograficzny System Informacji Przestrzennej. Środki na jego wykonanie i wdrożenie władze miasta Sanoka pozyskały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013.