kierunki nauczania

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zdecydował, że nie może już dłużej czekać na pieniądze z Ministerstwa!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opóźnia przekazanie dotacji budżetowej na rok 2013 na stypendia dla studentów. Dlatego prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA podjął decyzję o wypłacie stypendiów za marzec z budżetu uczelni (w dotychczasowej wysokości). Decyzje w sprawie wysokości stypendiów na kolejne miesiące semestru letniego zostaną wydane po otrzymaniu pieniędzy z Ministerstwa.