kierunki nauczania

Trafione kierunki nauczania i efektowne wyposażenie. Wciąż rosnący nabór w Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbyły się Dni Otwarte, podczas których jedyną tego typu szkołę w regionie odwiedziło blisko 1000 osób. Przyszli uczniowie szkół średnich poznawali bazę oraz ofertę edukacyjną placówki. Dla gości przygotowano wiele atrakcji. Były pokazy, degustacje i doskonała atmosfera.

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zdecydował, że nie może już dłużej czekać na pieniądze z Ministerstwa!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opóźnia przekazanie dotacji budżetowej na rok 2013 na stypendia dla studentów. Dlatego prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA podjął decyzję o wypłacie stypendiów za marzec z budżetu uczelni (w dotychczasowej wysokości). Decyzje w sprawie wysokości stypendiów na kolejne miesiące semestru letniego zostaną wydane po otrzymaniu pieniędzy z Ministerstwa.