Moje zmiany moim sukcesem

Moje zmiany moim sukcesem

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok zakończyło realizację projektu „Moje zmiany moim sukcesem”. Środki na ten cel władze miasta pozyskały z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Rozpoczęła się trzecia już rekrutacja uczestników do projektu „Moje zmiany moim sukcesem”.

SANOK. Miasto Sanok od 1 kwietnia 2010 r. realizuje projekt „Moje zmiany moim sukcesem”. Od października do grudnia br. trwa rekrutacja do trzeciej jego edycji.