nowe oświetlenie

Miasto zmodernizowało oświetlenie

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok kończy tegoroczne inwestycje oświetleniowe na drogach miejskich. Trwają odbiory końcowe. Największą inwestycją była modernizacja przestarzałego oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kolejne inwestycje oświetleniowe

SANOK / PODKARPACIE. Po modernizacji przestarzałego oświetlenia w ciągu miejskich ulic, Miasto Sanok realizuje kolejne inwestycje oświetleniowe. Obecnie buduje nowe oświetlenie na 4 ulicach w mieście.