Nowy kierunek studiów z zakresu leśnictwa i rolnictwa w PWSZ w Sanoku!

Nowy kierunek studiów z zakresu leśnictwa i rolnictwa w PWSZ w Sanoku!

Informujemy, że w dniu 26 czerwca Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.