ohp

PRACA, SZKOLENIA, STAŻE – MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY OHP W SANOKU ZAPRASZA

SANOK / PODKARPACIE. Młodzieżowe Centrum Kariery – jako jednostka budżetowa Ochotniczych Hufców Pracy w Sanoku, działa od 2010 r. Powołane zostało w ramach projektu systemowego Ochotniczych Hufców Pracy o nazwie „OHP jako realizator usług rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było umożliwienie młodzieży oraz osobom bezrobotnym dostępu do kompleksowego systemu pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

„Bezpieczeństwo niejedno ma imię”

IWONICZ. W dniach 10-11 marca 2011 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu odbyła się Konferencja Naukowa: Edukacja w wychowaniu. „Bezpieczeństwo niejedno ma imię” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty.