protes

Kolejne protesty przeciw nieprawidłowej lokalizacji turbin wiatrowych. Dziś blokada ronda w Miejscu Piastowym (FILM)

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony urzędów i instytucji do jakich kierowaliśmy nasze protesty oraz zgłaszaliśmy nieprawidłowości i sytuacje korupcjogenne jakie miały miejsce przy planowaniu i wydawaniu zezwoleń na budowę farm wiatrowych w całej Polsce.