regionalne wyroby wędliniarskie

Elżbieta Łukacijewska interweniuje w obronie podkarpackich wytwórców wędlin i mięs

PODKARPACIE. Komisja Europejska w sierpniu 2011 roku wydała rozporządzenie dotyczące zawartości substancji smolistych w żywności. Rozporządzenie, które ma wejść w życie z dniem 19 września 2014 roku obniża dopuszczalne normy substancji smolistych w wędzonych wędlinach, w tym przypadku benzoapirenu z 5 do 2 mikrogramów na kilogram