sądy rejonowe

STAROSTA BRZOZOWSKI: W sprawie sądów rejonowych rażąco naruszono prawo, w tym Konstytucję RP

BRZOZÓW24.PL / PODKARPACIE. Z dniem 1 stycznia 2013 roku, mimo licznych protestów  ze strony mieszkańców powiatu brzozowskiego i władz samorządowych  zlikwidowano Sąd Rejonowy w Brzozowie. Starosta brzozowski nie składa jednak w tej sprawie broni.