REKLAMA
REKLAMA

STAROSTA BRZOZOWSKI: W sprawie sądów rejonowych rażąco naruszono prawo, w tym Konstytucję RP

BRZOZÓW24.PL / PODKARPACIE. Z dniem 1 stycznia 2013 roku, mimo licznych protestów  ze strony mieszkańców powiatu brzozowskiego i władz samorządowych  zlikwidowano Sąd Rejonowy w Brzozowie. Starosta brzozowski nie składa jednak w tej sprawie broni.

Zaalarmował Rzecznika Praw Obywatelskich, że rozporządzenia ministra sprawiedliwości w tej sprawie rażąco naruszają prawo.

Planom likwidacji brzozowskiego sądu kategorycznie sprzeciwił się Brzozowski Konwent Samorządowy. Niestety stanowisko konwentu, wypracowane jeszcze w styczniu 2012 roku,  nie zostało wzięte pod uwagę. W związku z tym starosta brzozowski Zygmunt Błaż zwrócił się do  Rzecznika Praw Obywatelskich  prof. dr hab. Ireny Lipowicz o zbadanie sprawy  likwidacji najmniejszych sądów.
– Jesteśmy oburzenie ograniczeniem naszych praw obywatelskich, w  szczególności  wynikających z art. 45 Konstytucji – Prawa do sądu – pisze Zygmunt Błaż. – Podnosimy iż procedura wydania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  5 października 2012 r. w sprawie  zaniesienia niektórych sądów rejonowych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, rażąco naruszała prawo, w tym  Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

ZOBACZ TAKŻE:
BRZOZÓW24.PL: Po Nowym Roku Sąd Rejonowy w Brzozowie przestaje istnieć (VIDEO HD)

Szczegółowe argumenty merytoryczne w tym zakresie zostały podniesione w opinii prawnej Profesora Bogusława Banaszaka oraz w czasie dyskusji na spotkaniu przedstawicieli samorządów w Sejmie RP w dniu 22 stycznia 2013 r..

Bardzo istotne zastrzeżenia prawne podniósł również Pan Sędzia Rafał Puchalski w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej w dniu 22 listopada 2012 r.  pt.: Likwidacja sadów… lub czasopisma legislacyjnie blisko. Dziwi nas, że do dnia dzisiejszego żaden organ  państwowy nie podjął działań  w tej sprawie i nie wyjaśnił, co się z podpisanym już rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października  2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów  właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

W imieniu społeczeństwa Powiatu, proszę o  zbadania, czy doszło do naruszenia prawa w procesie legislacyjnym, co do wydania rozporządzenia z dnia 25 października  2012 r. oraz o zaskarżenie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października  2012 roku w sprawie zniesienia  niektórych sądów rejonowych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych do Trybunału Konstytucyjnego.

Wydaje się, że w demokratycznym państwie  prawa sposób stanowienia prawa przez Ministra Rzeczypospolitej, w szczególności Ministra Sprawiedliwości powinien być całkowicie przejrzysty i zgodny z prawem. Głęboko wierze, iż Pani rzecznik leży na sercu troska o prawa i wolności  obywatelskie. Jednocześnie prosimy Panią o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych dotkniętych  bezprawnymi działaniami Ministra Sprawiedliwości co do likwidacji najmniejszych sądów rejonowych.

ZOBACZ TAKŻE:
BRZOZÓW24.PL: Po Nowym Roku Sąd Rejonowy w Brzozowie przestaje istnieć (VIDEO HD)

18-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)