SANOK: Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu

SANOK: Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu

SANOK / PODKARPACIE. Jak co roku, miasto Sanok zleca realizację niektórych zadań własnych w drodze konkursów ofert. Tak jest z zadaniami w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Do 31 marca br. kluby sportowe lub związki sportowe z siedzibą na terenie miasta Sanoka, mogą starać się o dotację na realizację ww. zadań.