sianokosy

Leśne sianokosy

PODKARPACIE. Nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie mają w swym zarządzie ponad 418 tysięcy ha lasów, ale również 7,8 tys. ha użytków rolnych, z tego 2,1 tys. ha śródleśnych łąk. Większa część z nich to chronione siedliska przyrodnicze i ważna ostoja zagrożonych gatunków zwierząt, jak choćby orlików krzykliwych czy derkaczy.