stawki za śmieci

Niższe opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok wprowadza nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.